300.000 tonn farlig avfall i olje- og energibransjen

Oljebransjen hadde 266.000 tonn med farlig avfall, mens kraftbransjen hadde 40.000 tonn.

Publisert

SSB har i dag lagt frem avfallsregnkapet for Norge i 2019, altså i forfjor.

Der kommer det frem at oljebransjen og kraftforsyningen totalt har 347.000 tonn med avfall. Av det er 306.000 tonn såkalt farlig avfall.

SSB opererer med en bransjeinndeling der olje- og gassutvinningen er slått sammen med bergvergsutvinning, og der kraftforsyningen er slått sammen med gass-, damp- og varmtvannsforsyningen. Tallene er derfor litt større enn hvis det bare var avfallet fra oljevirksomheten og kraftvirksomheten som ble rapportert.

Totalt hadde oljebransjen 290.000 tonn med avfall, hvorav 266.000 tonn kategoriseres som farlig. Resten best av metall (11.000 tonn) og mindre deler av annet avfall. Plast utgjorde for eksempel tusen tonn med avfall i 2019.

Innen kraftforsyningen var det totalt 157.000 tonn med avfall, og 40.000 tonn kategoriseres som farlig. Her var det "slagg, tøv, bunnaske og flygeaske" som utgjorde brorparten med totalt 99.000 tonn. Ellers hadde kraftforsyningen 12.000 tonn med metallavfall, ett tonn mer enn oljebransjen

Powered by Labrador CMS