Line Drange Ruud er utdannet sivilingeniør og er kraftverksjef i Glitre Energi Produksjon - og bidrar til å trekke kvinne snittet i kraftbransjen opp.
Line Drange Ruud er utdannet sivilingeniør og er kraftverksjef i Glitre Energi Produksjon - og bidrar til å trekke kvinne snittet i kraftbransjen opp.

Kvinneandelen har kun økt med én prosent på 16 år

Fortsatt utgjør kvinner bare én av fem i kraftbransjen.

Publisert Sist oppdatert

I en fersk rapport som Energi Norge har laget for Statistisk Sentralbyrå kommer det frem at den totalt kvinneandelen i kraftbransjen går opp, men i et sakte tempo. Siden 2004 har kvinneandelen vært på 20 prosent. Sist denne målingen ble foretatt, var i 2008 - og da var tallet også 20 prosent. Først i målingen for 2019 har kvinneandelen økt - til 21 prosent.

Det er noen nyanser til dette bildet, da for eksempel kvinneandelen for økonomiske fag, HR og administrasjon ligger på 33 prosent. Det blir stadig flere høyt utdannede av kvinnene i bransjen - i 2008 var 14 prosent av sivilingeniørene kvinner, mens tilsvarende tall i 2019 var på 19 prosent. Blant ingeniørene var 8 prosent kvinner i 2008, mens dette tallet økte til 11 prosent i 2019.

Jo høyere utdanning man ser på, jo flere kvinner er det.

Brynhild Totland

- Når det gjelder de tekniske utdanningene, ser vi at til jo høyere utdanning man ser på, jo flere kvinner er det. Det er gledelig at vi klarer å tiltrekke oss disse kvinnene, sier kompetanse- og FoU-rådgiver i Energi Norge, Brynhild Totland til enerWE.

Hun sier videre at selv om utviklingen er gledelig, ønsker man seg flere kvinner.

- Men vi ønsker også flere kvinner med fagutdanning. Blant energimontørene er det bare 3% kvinner, dette gjør at fordelingen for hvor vi finner kvinnene i bransjen, er i stor grad innen høyere utdanning, sier hun.

Glad for at det blir flere

Kraftverksjef Line Drange Ruud ved Glitre Energi Produksjon, er glad over tallene som viser at det blir flere kvinner i kraftbransjen. Hun er også en av initiativtakerne til nettverket «Kraftkvinnene».

- Jeg synes det er veldig kult. Samtidig er vi opptatt av at det er flere kvinner som studerer den type fag enn som søker og får jobber i kraftbransjen, sier hun.

- Men hva tenker du om at kvinneandelen kun har økt med én prosent på 16 år?

Vi har selv sett at det ikke har blitt så veldig mange flere kvinner gjennom de årene jeg har vært i bransjen.

Line Drange Ruud

- Dette er en av grunnene til at vi trenger Kraftkvinnene. Vi har selv sett at det ikke har blitt så veldig mange flere kvinner gjennom de årene jeg har vært i bransjen, sier hun.

Ruud har jobbet i bransjen siden hun var ferdig med sivilingeniørutdanningen i 2009, så hun har 11 års erfaring i bransjen.

Jeg har det helt supert som kvinne i kraftbransjen, jeg har aldri følt at jeg har blitt dårlig mottatt

Line Drange Ruud

- Jeg har det helt supert som kvinne i kraftbransjen, jeg har aldri følt at jeg har blitt dårlig mottatt - verken av kvinner eller menn. Kvinnene som er der fra før er glad det kommer flere, mens menn kan si «endelig kommer det noen kvinner. Det er bra for arbeidsmiljøet» og slikt.

Tallene viser at det totalt i bransjen altså er 21 prosent kvinner. Kjønnsfordelingen blant sivilingeniører er 19 prosent kvinner, mens det blant ingeniører er 11 prosent kvinner. Blant energioperatører er 4 prosent kvinner, mens kun 3 prosent av energimontører er kvinner. I samleposten «andre yrker» - som blant annet rommer stillinger innen HR og administrasjon, er det hele 33 prosent kvinner. Se flere tall lenger ned i denne saken.

At langt de fleste kvinnene i bransjen har stillinger innen HR og administrasjon, synes ikke Ruud er veldig rart.

- Jeg er ikke overrasket og tenker at det er naturlig - fordi det tradisjonelt har vært sånn. Og det er jo nesten andre veien - at rollene har en skjev likestilling der det er for få menn. Det vil nok ta lenger tid å endre kjønnsfordelingen for de tekniske rollene, tror hun.

- Oppfordrer hverandre til å ta plass

Line Drange Ruud er del av en gruppe kvinner i bransjen som har startet nettverket «Kraftkvinnene» som har samlinger for kvinner som jobber innen fornybarbransjen. Og hvordan man skal få flere kvinner til bransjen, er noe som har opptatt Kraftkvinnene.

Hvis man får en oppfatning at det bare er menn i denne bransjen, tenker man kanskje at det ikke er noe for meg.

Line Drange Ruud

- Det er jo det vi i Kraftkvinnene spør oss om. Ett av grepene er å få frem kvinnelige rollemodeller og vise at det er en bransje der man trives - også som kvinne. Vi oppfordrer hverandre til å ta plass og få vist frem hverdagen. Hvis man får en oppfatning at det bare er menn i denne bransjen, tenker man kanskje at det ikke er noe for meg,

- Hva betyr det å ha et fora som Kraftkvinnene?

- Jeg tenker at det har ganske mye å si. Her får vi vist frem for hverandre hva vi driver med og oppfordre hverandre til å ta plass. Vi har jobbet med det at vi må gjøre noe sjøl, ikke bare vente på at noen skal komme og si at det er synd på oss, sier hun.

Ruud forteller at initiativet til Kraftkvinnene kom da en liste til en konferanse viste at kun 7 av 73 foredragsholdere var kvinner.

- Vi er jo flere enn det her, tenkte vi. Og gikk offensivt ut. Året etter var 20 av 70 foredragsholdere kvinner - de aller fleste av disse medlemmer av Kraftkvinnene, sier hun fornøyd.

Statistikken viser at flere av kvinnene i kraftbransjen har høyere utdanning, enn menn. 21 prosent av kvinnene i bransjen har mer enn fire års høyere utdanning, mens tilsvarende tall for menn er på 14 prosent. 34 prosent av kvinnene i bransjen har mellom ett og fire års høyere utdanning, mens 21 prosent av menn i bransjen har det samme.

Powered by Labrador CMS