Kun 1 av 10 aksjeselskaper i kraftbransjen har kvinnelig toppsjef

Og bare én av fem styremedlemmer i kraftbransjen er en kvinne.

Publisert

På kvinnedagen i dag har SSB lagt frem tallene for hvordan kjønnsfordelingen er i aksjeselskaper.

Den viser at det fortsatt er en stor skjevfordeling. På tvers av alle aksjeselskaper er kun 19,3 prosent av styremedlemmene kvinner. Det vil si kun én av fem. I de vanligvis større allmenneaksjeselskapene står det imidlertid litt bedre til. Der er andelen kvinner nå oppe i 42,5 prosent.

Det står ikke noe bedre til i kraftbransjen. Der er bare 19,1 prosent av styremedlemmene i aksjeselskapene kvinner. I de større allmenneaksjeselskapene er imidlertid andelen i ferd med å nærme seg en jevn fordeling med en kvinneandel på 46,4 prosent.

Når det gjelder kjønn på daglig leder/administrerende direktør, er kvinneandelen enda lavere. I aksjeselskapene er det bare 16,8 prosent kvinnelige ledere, og i allmenneaksjeselskapene er kvinneandelen helt nede i 8,1 prosent.

Også på ledelsessiden står det dårlig til i kraftbransjen. Av 1308 aksjeselskaper, er det bare 10,3 prosent av de som har kvinnelig toppsjef.

Blant allmenne aksjeselskaper er det i SSB-statistikken ikke registrert et eneste almennaksjeselskap med kvinnelig toppleder. Her er det imidlertid bare tatt med fem selskaper, og det kan gi store utslag for statistikken hvilke selskaper som er tatt med og hvilke som ikke er det.

Powered by Labrador CMS