Olje- og energiminister Tina Bru er ikke fornøyd med utviklingen i kjønnsbalansen for energibransjene.
Olje- og energiminister Tina Bru er ikke fornøyd med utviklingen i kjønnsbalansen for energibransjene.

- Ikke hyggelig at det går feil vei

Olje- og energiminister Tina Bru vil samle kvinner i kraft- og oljebransjen til arbeidslunsj for å diskutere utfordringer med kvinneandel i bransjene.

Publisert

Denne uken har enerWE publisert to saker om kjønnsbalansen - eller mangelen på dette - i henholdsvis kraft- og oljebransjen. Det er ikke første gangen denne problemstillingen er et tema, og nok heller ikke den siste, men nå ønsker olje- og energiminister Tina Bru (H) å ta tak.

I starten av september har Bru invitert 24 kvinnelige ledere i energibransjen til en arbeidslunsj - for å diskutere ikke bare likestilling, men også hvilke utfordringer olje- og gassnæringen og kraftsektoren står overfor og med det viktigheten av å rekruttere bredt fra begge lag av befolkningen.

- Dette er ikke noe nytt, vi vet jo at det er en utfordring, men tallene bekrefter dette. Det er ikke hyggelig at det går feil vei, sier Bru, og viser til tallene for oljebransjen som hadde et fall i kvinneandel fra 20 prosent i 2016 til 19 prosent i 2019.

Bru forteller at hun ofte har løftet dette som tema når hun møter kvinnelige ledere i energibransjen.

- Min erfaring er at de er genuint opptatt av dette selv, men det går treigt - og det er vanskelig.

- Trenger åpenbart løft for fagutdanninger

Blant annet problemstillingen at det er få kvinner blant fagutdannede både innen kraft og olje. Norsk Olje og gass opplyste til enerWE at det kun er 4-5 prosent kvinner som jobber offshore - og på plattform er det hovedsakelig stillinger som krever fagutdanninger.

- Ja, det er virkelig lavt. For mange år siden hadde jeg «arbeidsuke» i oljebransjen og var på en plattform med kvinnelig plattformsjef. Da var det hu og masse menn… Jeg håper at vi kommer til å fortsette å se en positiv utvikling blant de som har høyere utdanning som ingeniører, men også at flere kvinner velger utradisjonelt innen fagutdanning. Der trenger vi åpenbart et løft.

Jeg håper at vi kommer til å fortsette å se en positiv utvikling blant de som har høyere utdanning som ingeniører, men også at flere kvinner velger utradisjonelt innen fagutdanning. Der trenger vi åpenbart et løft.

- Hva tenker du man kan gjøre da?

- Det er jo et utrolig sammensatt og vanskelig spørsmål. Både olje- og kraftbransjen vil ha problemer med å rekruttere den kompetansen de trenger fra bare den ene halvdelen av befolkningen. Her må bedriftene og selskapene trappe opp innsatsen og vise seg mer frem og vise hvilke muligheter som ligger der, sier Bru til enerWE.

Vil snakke om bransje-utfordringer, ikke kvinne-utfordringer

Når Bru altså skal avholde arbeidslunsj med kvinner i olje- og kraftbransjen, vil lunsjdeltakerne være godt fordelt mellom kraftbransjen og olje- og gassbransjen - og to av disse skal også holde innlegg.

- Det er viktig for meg å si at det er vel og fint å snakke om rekruttering av kvinner. Men vi må også snakke om bransjene. Hvordan ser framtidsutsiktene ut og hvordan kan man rekruttere nye, flinke hoder inn i bransjen? Man har et kjempepotensiale til å hente flinke folk, mener hun.

Og selv om man har gode rollemodeller i kvinnelige toppledere i begge disse store bransjene, er ikke det nok, mener Bru.

- Selvfølgelig trenger man gode rollemodeller med kvinner på topp, men det er vel så viktig med kvinner i mellomlederposisjoner og nedover, for å favne bredt.

Selvfølgelig trenger man gode rollemodeller med kvinner på topp, men det er vel så viktig med kvinner i mellomlederposisjoner og nedover

- Hva tenker du skal komme ut av lunsjen du skal arrangere?

Nå har vi kommet dit at det er en selvfølge at kvinner kan gjøre en hvilken seg helst jobb, men det er ikke alltid kvinnen som skal tilpasse seg arbeidsplassen.

- Dette er ikke noe politikk kan fikse alene. Arbeidet må gjøres i selskapene. Det handler ikke om å lage enda en tiltaksplan for å få flere damer, men heller hvordan selskapene rigger seg for at kvinner kan fungere både som småbarnsmamma og som del av bransjen. Dette er en generell problemstill i næringslivet; man kan ikke si utad at man vil ha kvinner på topp - hvis du ikke rigger bedriften slik at det er mulig. Det viser seg at det ofte er mer krevende for småbarnsmødre å kombinere krevende stillinger med hverdagen. Jeg opplever at nå har vi kommet dit at det er en selvfølge at kvinner kan gjøre en hvilken seg helst jobb, men det er ikke alltid kvinnen som skal tilpasse seg arbeidsplassen, men vi må tilpasse oss hverandre. Det føler jeg mangler litt i den debatten, sier hun engasjert.

På spørsmål om hva olje- og energiministeren mener om at organisasjonen Norsk Olje og gass avskaffet lederprogrammet “Female Future” for å oppfordre medlemmer å heller søke tilsvarende program gjennom NHO, ønsker ikke Bru å svare spesifikt om dette - men svarer heller generelt.

- På generelt grunnlag mener jeg sånne program har en funksjon og er viktige. Men

enda viktigere enn at man har et program, er det at arbeidsgiver tilpasser seg - vi trenger kulturendring og omstilling, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS