Ingen energiselskaper har fått krisekompensasjon

Men i leverandørbransjen er det noen som har fått dekket opp for deler av omsetningsfallet i mars.

Publisert Sist oppdatert

Norges økonomi har i likhet med resten av verden gått på en smell som følge av virusutbruddet og tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning.

For å bøte på dette har det blitt implementert flere krisetiltak. Det inkluderer blant annet enklere og mer fleksibel permitteringsmulighet, samt en kompensasjonsordning for bedrifter med dokumentert omsetningsfall som følge av koronakrisen.

Det er Skatteetaten som er ansvarlig for utbetaling av krisekompensasjon, og i skrivende stund har de delt ut 510 millioner kroner til 12.307 bedrifter.

enerWE følger tett med på hvem som har fått tildelt midler, og foreløpig viser listen at det er ingen energiselskaper som har fått tildelt kompensasjon for omsetningsfall i mars måned.

Det vil si at det er ingen av selskapene som jobber direkte med olje- og gassutvinning eller med kraftproduksjon, drift av strømnett eller salg av strøm som har fått utbetalinger gjennom kompensasjonsordningen.

En litt mer utvidet forståelse av hva som utgjør energibransjen som også inkluderer leverandørbransjen viser imidlertid at det er noen bedrifter tilknyttet energibransjen som har fått støtte.

enerWE skrev på lørdag om Agility Subsea Fabrication som fikk nesten én million kroner i krisekompensasjon for mars, og at de dermed var en av bedriftene med høyest utbetaling.

Nå ser vi at det er flere som har fått utbetalt støtte for mars:

Disse selskapene er registrert som leverandører av "andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass" slik det er definert hos i Brønnøysundsregistrene og hos SSB.

OME leverer reguleringsventiler, choke ventiler, reservedeler og service innenfor topside og subsea. De er oppført med et omsetningsfall fra nesten 1,2 millioner kroner i mars i fjor til 631.000 kroner i mars i år.

Når de bare fikk litt over 10.000 kroner skyldes det at de såkalte "faste uungåelige" kostnadene bare er satt til 31.644 kroner per måned.

Linjebygg jobber med livssyklusforlengelsestjenester for olje- og gassnæringen. De fikk en tildeling på 360.773 kroner for mars etter en omsetningsnedgang fra 66,3 millioner i mars i fjor til 46,9 millioner i mars i fjor.

I tillegg til krisekompensasjonen som er en utbetalingsordning kan bedriftene også permittere. Hvilke bedrifter som har permittert, og hvor mange de har permittert, er imidlertid ikke offentlig tilgjengelig.

Det er flere leverandørselskaper som har fått utbetalt krisekompensasjon, men de er ikke oppført i bransjeregisteret innen kategorier som utelukkende går på energibransjen.

Powered by Labrador CMS