Utsetter innføringen av flere kraftbørser i Norden

Systemet som skal legge tilrette for det krever ytterligere testing.

Publisert

Statnett forteller i en pressemelding at det blir en forsinkelse på innføring av systemet som skal legge tilrette for flere kraftbørser i Norden.

Tidligere ble det annonsert at det fra 10. mars vil lanseres systemer som vil muliggjøre konkurranse mellom kraftbørser, men testingen av nye prosedyrer som håndterer informasjonsflyt mellom aktørene i det fremtidige nordiske kraftmarkedet, tar noe lengre tid enn opprinnelig planlagt.

Når den nye løsningen vil være på plass er ikke klart ennå, men Statnett forteller at de vil gå ut med en ny dato i slutten av februar.

En kraftbørs må utpekes av en regulator og kalles da Nominated Electricity Market Operator (NEMO). Det nordiske Multi-NEMO Arrangement-prosjektet har som mål å åpne den europeiske såkalte day-ahead markedskoblingen for flere NEMOer i de nordiske prisområdene uten å endre de generelle prinsippene for markedskobling og allokering av overføringskapasitet mellom budområder.

Day-ahead er markedet der aktørene kjøper og selger strøm for hver enkelt time det kommende døgnet.

Deltagerne i prosjektet har forpliktet seg til å implementere det nordiske MNA-prosjektet i tråd med Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222, om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering. Det vil muliggjøre konkurranse mellom NEMOer i de mest sentrale delene av de europeiske kraftmarkedet og samtidig ivareta målet om et fullt ut integrert kraftmarked i Europa.

Samtidig med innføringen av børskonkurranse i Norden vil valutakursen som benyttes til å regne om bud på regulerkraft og primærreserve fra norske kroner til euro hentes fra den Europeiske sentralbanken og ikke Nord Pool som i dag.

Deltagerne i prosjektet er de nordiske systemoperatørene Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid og de tre nordiske NEMOene Nord Pool (EMCO), EPEX SPOT and Nasdaq.