1/40 del av strømmen kom fra vindkraft i november

Vindkraften hadde en kraftig økning på hele 49,1 prosent fra november i 2016 til november i fjor.

Ifølge nye tall fra SSBs månedlige elektrisitetsstatistikk hadde vindkraften en kraftig økning på hele 49,1 prosent fra november i 2016 til november i fjor. Dermed utgjorde den 2,5 prosent av den totale norske kraftproduksjonen, altså 1/40 av strømproduksjonen.

Vannkraften hadde en økning på 3,6 prosent, og sto for 95,4 prosent av strømproduksjonen. Resten kom fra varmekraft.

På forbrukssiden bruker olje- og gassutvinningen 6,1 prosent av strømmen, mens den kraftkrevende industrien sto for 25,6 prosent av forbruket. Den alminnelige kraftforsyningen sto for de resterende 68,3 prosentene.

Les også: