Andreas Wulff er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi.
Andreas Wulff er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi.

Vår Energi: - Har innført føre-var tiltak de siste ukene

Har tatt forholdsregler, forteller kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff.

Publisert

Hos olje- og gasselskapet Vår Energi har de tatt sine forholdsregler for å være mest mulig forberedt på den ekstraordinære situasjonen som nå utspiller seg over hele verden.

enerWE har vært i kontakt med direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Andreas Wulff i Vår Energi som forteller at de var godt i gang med ulike tiltak før helgen i forrige uke.

- Vi har innført en rekke føre-var-tiltak de siste ukene, for å unngå spredning. Det omfatter blant annet reiserestriksjoner, karantenebestemmelser for personell som har oppholdt seg i høy-risiko områder og hjemmekontor for landansatte. Spesielle tiltak er satt i verk for å unngå smitte offshore, sier Wulff til enerWE.

Vi har så langt ikke registrert bekreftede smittetilfeller blant våre ansatte.

Andreas Wulff

Det er rundt 1000 ansatte i selskapet som har totalt 35 felt i produksjon i Nordsjøen, Barentshavet og Norskesjøen.

- Vi har så langt ikke registrert bekreftede smittetilfeller blant våre ansatte og normal produksjon opprettholdes, avslutter han.