Konstituert generalsekretær Karoline Andaur i WWF håper krisen vil føre til en økt forståelse at samfunnet må leve i takt med naturen.
Konstituert generalsekretær Karoline Andaur i WWF håper krisen vil føre til en økt forståelse at samfunnet må leve i takt med naturen.

- Koronaepidemien viser hvor handlekraftige politikerne kan være når de vil løse en krise

WWF-leder Karoline Andaur håper krisen gjør at alle forstår at det haster å løse klimautfordringene.

Publisert Sist oppdatert

Koronoakrisen har implikasjoner i alle deler av samfunnet - også klima- og miljøarbeidet. Konstituert generalsekretær Karoline Andaur i miljøorganisasjonen WWF har et håp om at denne ekstreme og ekstraordinære situasjonen kan føre med seg en endringsvilje.

Jeg håper det vil bli en økt forståelse for at våre moderne samfunn må leve i takt med naturen og at det haster med at menneskelige aktivitet skjer innenfor planetens tålegrenser.

Karoline Andaur

- Koronakrisen utvikler seg raskt, og det er vanskelig å vite hvordan den til slutt vil vise seg å gå utover oss på lang sikt, sier hun og peker på to områder der hun håper krisen kan påvirke klimaarbeidet;

- For det første håper jeg det vil bli en økt forståelse for at våre moderne samfunn må leve i takt med naturen og at det haster med at menneskelige aktivitet skjer innenfor planetens tålegrenser, sier hun til enerWE.

Det andre punktet hun krysser fingrene for at vil bli en konsekvens, er at den kan skape et politisk push i retning felles krisehåndtering.

- Når verdens toppledere i høst samler seg vil det være på bakgrunn av et halvt år med intens krisehåndtering, sier Andaur.

Hun trekker frem tre viktige møter:

  • FNs generalforsamling i New York
  • Globalt toppmøte for natur i Kunming i Kina
  • Klimatoppmøte i Glasgow

Koronaepidemien viser med all tydelighet hvor handlekraftige politikerne kan være når de vil løse en krise.

Karoline Andaur

- Under FNs generalforsamling er meningen å erklære natur- og klimakrise. Hvis de da ikke følger opp, får de den utvidede Greta Thunberg-generasjonen på nakken. Koronaepidemien viser med all tydelighet hvor handlekraftige politikerne kan være når de vil løse en krise, sier Andaur.

- Er selvsagt påvirket av situasjonen

Selv om kontoret i Oslo sentrum er stengt og alle ansatte jobber på hjemmekontor, jobbes det for fullt i organisasjonen som har 71 personer på lønningslisten.

- WWF Verdens naturfond har allerede mye erfaring med å jobbe med utstrakt bruk av digitale verktøy som videokonferanseutstyr, og derfor kan fortsette mye av det arbeidet vi gjør. Men vi blir selvsagt påvirket av situasjonen, ikke minst fordi vi som resten av befolkningen og politikerne i Norge er opptatt av den akutte håndteringen av koronakrisen, sier Andaur.

Vi må bruke tiden vår klokt og jobbe litt annerledes enn vi er vant til.

Karoline Andaur

Blant annet har de måttet avlyse flere planlagte arrangementer som skulle funnet sted denne våren.

- Flere arrangementer, deriblant vår årlige Miljøtale, har blitt avlyst, og vårt arbeid mot beslutningstakere begrenses. Det betyr at vi må bruke tiden vår klokt og jobbe litt annerledes enn vi er vant til. 2020 har jo ikke blitt mindre kritisk når det gjelder å stanse tapet av natur og begrense klimaendringene, avslutter hun.