Vinner kontrakt til 4,5 mrd.

Statoil velger Aker Solutions. Statoil har inngått en avtale med Aker Solutions til en verdi av 4,5 milliarder kroner om prosjektering av Johan Sverdrup-utbyggingen. Kontrakten omfatter prosjektering og innkjøpsledelse (EPma) fram til planlagt produksjonsstart i 2019. Det dreier seg om stigerørs- og prosessplattformdekket til Johan Sverdrup-feltets første fase, i tillegg til sammenkoblinger og gangbroer for … Continued

Statoil velger Aker Solutions.

Statoil har inngått en avtale med Aker Solutions til en verdi av 4,5 milliarder kroner om prosjektering av Johan Sverdrup-utbyggingen.

Kontrakten omfatter prosjektering og innkjøpsledelse (EPma) fram til planlagt produksjonsstart i 2019. Det dreier seg om stigerørs- og prosessplattformdekket til Johan Sverdrup-feltets første fase, i tillegg til sammenkoblinger og gangbroer for hele feltet, opplyser Statoil.

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil, sier hun synes det er gledelig at norske leverandører er konkurransedyktige slik at denne kontrakten kan inngås.

Dette er en viktig kontrakt for prosjektet, og vi har store forventninger til gjennomføringen, sier hun.

1.000 ansatte
Aker Solution har fram til nå hatt ansvaret for forprosjekteringen av alle fire plattformene som utgjør feltsenteret, en avtale som ble inngått ved utgangen av 2013.

Mer enn 1.000 ansatte i Aker Solutions i Oslo, London og Mumbai vil bli involvert i arbeidet med den nye kontrakten.

Johan Sverdrup er blant de største oljefunnene noensinne på norsk sokkel, og produksjonsstart på feltet er planlagt i slutten av 2019. I tillegg til Statoil er Lundin Norway, Maersk Oil, Petoro og Det norske oljeselskap partnere i utbyggingen.

Stor betydning

Johan Sverdrup-utbyggingen er av meget stor betydning, ikke bare for Statoil og våre partnere, men også for leverandørindustrien og samfunnet. På platå vil produksjonen fra dette feltet utgjøre 25 prosent av den samlede produksjonen på norsk sokkel, sier Arve Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon i Norge.

Kontraktstildelingen forutsetter en investeringsbeslutning for Johan Sverdrup-utbyggingen i februar i år og har et forbehold om at planen for utbygging og drift blir godkjent i Stortinget i løpet av året.