Sverdrup-avtale til Kværner

Verdi: 3 milliarder kroner. Kværner har i dag inngått en rammeavtale med Statoil for levering av stålunderstell i Nordsjøen. Avtalen innebærer også leveranse av to stålunderstell til Johan Sverdrup-feltet. Avtalen har en verdi på ca. 3 milliarder NOK. Gjennom rammeavtalen vil Kværner kunne levere engineering, innkjøp og bygging av stålunderstell frem til 2020. Det er … Continued

Verdi: 3 milliarder kroner.

Kværner har i dag inngått en rammeavtale med Statoil for levering av stålunderstell i Nordsjøen. Avtalen innebærer også leveranse av to stålunderstell til Johan Sverdrup-feltet.

Avtalen har en verdi på ca. 3 milliarder NOK.

Gjennom rammeavtalen vil Kværner kunne levere engineering, innkjøp og bygging av stålunderstell frem til 2020.

Det er veldig gledelig at Kværner  har jobbet frem en konkurransedyktig og fremtidsrettet leveransemodell. Her demonstrerer Kværner  at innsatsen for reduserte kostnader og økt effektivitet gir uttelling. Dette er inspirerende for oss i Statoil. Sikker og kostnadseffektiv ressursutnyttelse og langsiktig verdiskapning er vår viktigste oppgave, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil på selskapet sine nettsider.

Statoil understreker på sine nettsider viktigheten av å styrke konkurransekraften i norsk leverandørindustri og har i en lengre periode jobbet tett med norske leverandører med forenkling, effektivisering og kostnadsreduksjon. Kontraktstildelingen er i så måte et bevis på at Kværner har lykkes i dette arbeidet.

Flere kontrakter på gang?

Man forventer at kontraktene for stålunderstell til boligkvarteret og prosessanlegget blir tildelt i midten av 2015. Her er også Kværner en av flere aktuelle leverandører.

Kværner er som underleverandør allerede involvert i utbyggingen av Johan Sverdrup da de har jobbet med forprosjekteringen av feltsenteret.