Subsea bransjestandard

Statoil etablerer industrisamarbeid. Statoil ønsker å etablere et industrisamarbeid innen subsea prosessteknologi. Sammen med DNV GL skal det etableres en bransjestandard, melder selskapet i en pressemelding. DNV GL skal, sammen med viktige subsea-operatører, finne bransjestandarder som skal bedre lønnsomheten i prosjekter med subsea prosessteknologi. En standardisering av f.eks sammenkoblingsteknologi vil gjøre det letter å sette … Continued

Statoil etablerer industrisamarbeid.

Statoil ønsker å etablere et industrisamarbeid innen subsea prosessteknologi. Sammen med DNV GL skal det etableres en bransjestandard, melder selskapet i en pressemelding.

DNV GL skal, sammen med viktige subsea-operatører, finne bransjestandarder som skal bedre lønnsomheten i prosjekter med subsea prosessteknologi.

En standardisering av f.eks sammenkoblingsteknologi vil gjøre det letter å sette sammen ulik teknologi og moduler sett ut i fra prosjektets behov.

Se på det som lego-klosser. Ved å ha standardiserte moduldimensjoner som kan settes sammen ved hjelp av standard sammenkoblinger, kan vi kombinere teknologi fra ulike leverandører, og dermed kunne dekke flere behov gjennom subsea-løsninger. Dette vil føre til lavere kostnader og økt volum, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Samarbeidsprosjektet skal være på plass i løpet av Q1 2015 og det legges vekt på at alle standarder som etableres skal være åpne standarder. Det vil si at teknologien kan benyttes av alle, uten spesielle rettigheter.

Industrien må få ned kostnadene for å kunne muliggjøre flere subsea-utbygginger og økt bruk av subsea prosesseringsteknologi, sier Øvrum.

Økte kostnader

I følge Statoil har kostnadene i forbindelse med subsea-utbygginger økt med 250 prosent de siste 10-12 årene. Standardiseringen er i så måte et virkemiddel for å få ned kostnadene og øke effektiviteten. Selskapet mener at dette ikke skal skje på bekostning av ny teknologiutvikling.

Det er viktig for Statoil, og industrien generelt, at konkurransen opprettholdes på utviklingen av selve prosessteknologien, og det som inngår i modulene. Gjennom å standardisere sammenkoblingene og modulstørrelsene vil man kunne ta i bruk den beste teknologien til hver enkelt funksjon, uavhengig av leverandør, sier Øvrum.

Dette vil føre til flere subsealøsninger som vil komme både leverandørselskap og operatører til gode. Vi oppnår økt utvinning fordi flere prosjekter vil bli lønnsomme. Det blir enklere å håndtere det samme utstyret noe som bedrer sikkerheten i tillegg til at vedlikeholdskostnader blir redusert fordi det er lettere å trekke ut modulene, avslutter hun.