Bilde fra møte

Søker konsulentbistand i oljebransjen

Budsjett: 600.000,-

Oljedirektoratet har via Doffin utlyst et oppdrag for ekstern vurdering av metoder og beregninger av uoppdagede petroleumsressurser på norsk sokkel.

Budsjettet for oppdraget er NOK 600 000,- eks. merverdiavgift,