Bergen Group inngår samarbeid for å styrke satsing på nye områder

– AAK Energy Services tilfører oss en attraktiv spisskompetanse innen tilkomst og arbeid i høyden.

Bergen Group ASA har inngått et strategisk samarbeid med AAK Energy Services AS. Selskapet har sitt hovedkontor på Kokstad utenfor Bergen og er eksperter på tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider der det er krevende tilkomst.   

– Bergen Group har en klar vekstrategi som også inkluderer ulike former for strategisk samarbeid med selskaper der vi i felleskap kan bli mere konkurransedyktige. I den sammenheng vurderer vi AAK Energy Services som meget spennende, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland, i en pressemelding

Han viser til at Bergen Group over lang tid har opparbeidet seg en unik kompetanse som også vurderes som attraktiv på andre områder enn der selskapet opererer i dag.

– AAK Energy Services tilfører oss en attraktiv spisskompetanse innen tilkomst og arbeid i høyden, og vil være viktig for oss når vi konkurrerer om de mer krevende oppdragene knyttet til maritim service og skipsteknisk vedlikehold. I tillegg ønsker vi å øke fokus på prosjekter innenfor nye områder som for eksempel både onshore og offshore vindkraftverk. Her vil samarbeidet med AAK styrke vår posisjon i markedet, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland. 

Adm. direktør Torgeir Nærø i AAK Energy Services ser frem til å innlede et strategisk samarbeid med Bergen Group.

– AAK Energy Services har tradisjonelt hatt sin hovedfokus inn mot offshorerelatert virksomhet. Dette har de siste årene vært et meget utfordrende marked med svak lønnsomhet for de fleste i bransjen.  Det siste året har vi imidlertid klart å posisjonere oss inn mot ulike landbaserte prosjekter, blant annet gjennom å bli tildelt tekniske og sikkerhetsmessig krevende oppdrag i forbindelse med vedlikehold av broer for Statens Vegvesen. Samarbeidet med Bergen Group vil kunne forsterke prosessen med å sikre AAK Energy Services et bredere kundetilgang og en mer robust markedsposisjon, tror Torgeir Nærø.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at AAK Energy Service er medlem av TEAMenerWE.