Nytt vindkraftverk i Nord-Trøndelag

Zephyr får løyve. NVE har gitt Zephyr lov til å bygge og drive et vindkraft i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Det er også gitt løyve til en 34 kilometer lang kraftledning fra anlegget. Innvordfjellet vindkraftverk kan produsere inntil 342 gigawattimer ved full effekt, noe som tilsvarer forbruket til 17.000 husstander, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat … Continued

Zephyr får løyve.

NVE har gitt Zephyr lov til å bygge og drive et vindkraft i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Det er også gitt løyve til en 34 kilometer lang kraftledning fra anlegget.

Innvordfjellet vindkraftverk kan produsere inntil 342 gigawattimer ved full effekt, noe som tilsvarer forbruket til 17.000 husstander, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE har lagt vekt på at planområdet er godt egnet for vindkraftproduksjon, og Innvordfjellet vindkraftverk vil være et bidrag til økt fornybar kraftproduksjon. Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved etableringen av Innvordfjellet vindkraftverk større enn ulempen tiltaket fører med seg, heter det i en pressemelding.

Kraftledningen det er gitt løyve til, går gjennom kommunene Flatanger, Namdalseid og Namsos. Den består av en 30 kilometer lang luftkabel og en 4 kilometer lang sjøkabel. Det er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) som har søkt om å få bygge kraftledningen.