Nye oppdrag for Ulstein

Bygger 2 nye skip for Blue Ship Invest. Ulstein har ingått avtale med Ble Shiop Invest om bygging av 2 nye forsyningsfartøy. Skipene  bygges på Ulstein Verft og har leveranse i Q1 2015. Fartøyene, som er basert på designet PX121, har fått meget gode tilbakemeldinger og Ulstein Verft har nå totalt 7 fartøy under konstruksjon. … Continued

Bygger 2 nye skip for Blue Ship Invest.

Ulstein har ingått avtale med Ble Shiop Invest om bygging av 2 nye forsyningsfartøy. Skipene  bygges på Ulstein Verft og har leveranse i Q1 2015.

Fartøyene, som er basert på designet PX121, har fått meget gode tilbakemeldinger og Ulstein Verft har nå totalt 7 fartøy under konstruksjon. Det er solgt totalt 20 fartøy med PX121 design og denne kontrakten utgjør fartøy nr 9 og 10 som er bygget på verftet. 6 fartøy ble levert i løpet av 2012-2013, hvorav alle opererer i Nordsjøen.

PX121 har blitt en stor suksess og mange av disse skipene er bygget på våre egne og eksterne verft. Det er veldig tilfredsstillende å se at våre anstrengelser for å bringe nye produkter ut i markedet lykkes, sier CEO Gunvor Ulstein.

Vår ekspertise er utvikling av nye løsninger innen design, systemer og konstruksjon. Blue Ship Invest er et investeringsselskap i Ulsteingruppen, men siden drifting av skip er utenfor vårt satsningsområde vil disse skipene bli lagt ut for salg.

De aktuelle forsyningsfartøyene (PSV) blir i Nordsjøen regnet som mellomstore. De har en optimal kombinasjon av effektivitiet på drivstoff og dødvekt. PSV’ene har en kapasitet som gjør at de kan håndtere oppgaver beregnet større PSV’er. Dette gjør skipene spesielt gunstig med tanke på operasjonelle kostnader og investeringskostnader.


Kilde: Ulstein.com