Ny kontrakt til Aibel

Oppgraderer Kalstø. Aibel har signert kontrakten for Kalstø Robustness Project. Selskapet skal utføre oppgraderinger av ilandføringsanlegget på Kalstø for å ivareta sikker og pålitelig drift. Dette melder selskapet i en pressemelding. Studier har tidligere avdekket aldring av komponenter og økende behov for vedlikehold på Kalstø-anlegget. I den forbindelse har Statoil på vegne av Gassco gitt … Continued

Oppgraderer Kalstø.

Aibel har signert kontrakten for Kalstø Robustness Project. Selskapet skal utføre oppgraderinger av ilandføringsanlegget på Kalstø for å ivareta sikker og pålitelig drift. Dette melder selskapet i en pressemelding.

Studier har tidligere avdekket aldring av komponenter og økende behov for vedlikehold på Kalstø-anlegget. I den forbindelse har Statoil på vegne av Gassco gitt Aibel i oppdrag å oppgradere anlegget for å ivareta sikker og pålitelig drift. Kontrakten, som nylig ble signert, omfatter blant annet bygging av nytt kontrollrom, samt utskifting av eksisterende kontrollsystem og gammelt instrumenteringsutstyr. I tillegg skal en fjerne eksisterende pig-sluse, som er tilkoblet Statpipe, samt installere nytt ventilsystem.

Oppgraderingene som skal gjøres på Kalstø, skal bidra til å opprettholde sikker og pålitelig drift fram til 2050. Kontrakten omfatter både prosjektering, innkjøp, demontering og installering. Den har en verdi på cirka 320 millioner kroner og vil på det meste engasjere rundt 60 ingeniører og administrativt personell samt rundt 80 operatører fra Aibel. Arbeidet starter umiddelbart og vil pågå fram til årsskiftet 2016/2017.