Ny Aibel-kontrakt

Samlet verdi er cirka 660 millioner. Aibel har i dag blitt tildelt kontrakten for oppkopling av Ivar Aasen-plattformen. I tillegg har Det norske, som operatør for Ivar Aasen-utbyggingen, intensjon om å tildele Aibel kontrakt for vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver samt driftsstøtte for Ivar Aasen. Ivar Aasen-plattformen er i dag under bygging ved SMOE i Singapore og … Continued

Samlet verdi er cirka 660 millioner.

Aibel har i dag blitt tildelt kontrakten for oppkopling av Ivar Aasen-plattformen. I tillegg har Det norske, som operatør for Ivar Aasen-utbyggingen, intensjon om å tildele Aibel kontrakt for vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver samt driftsstøtte for Ivar Aasen.

Ivar Aasen-plattformen er i dag under bygging ved SMOE i Singapore og skal installeres på feltet i 2016.

Vi er svært godt fornøyd med tildelingen. For oss betyr dette at Det norske anerkjenner vår kompetanse som leverandør, også når det gjelder tjenester utover vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver, sier Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel.

Oppkoplingsaktiviteter

Kontrakten er delt inn i flere faser, der arbeidet starter umiddelbart hos EPC-leverandøren. Dette vil pågå i rundt ett og et halvt år, hovedsakelig i Singapore og London. I mai 2015 starter planleggingen og forberedelsene til oppkoplingen på feltet. Selve oppkoplingen offshore vil starte sommeren 2016.

Ledelse, administrasjon, planlegging og prefabrikasjon vil foregå i Haugesund. Totalt vil kontrakten ha en toppbemanning på om lag 300 personer. Kontraktsverdien er på cirka 390 millioner kroner.

Intensjonsavtale

Samtidig som Aibel i dag vant oppkoplingskontrakten er Det norskes intensjon å tildele Aibel en kontrakt for vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag samt driftsstøtte for Ivar Aasen. Denne avtalen vil få en varighet på 6 år, med to opsjonsperioder, hver på to år. Kontraktssummen er cirka 270 millioner kroner.

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets 6.000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine åtte lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore, Storbritannia, Danmark og Egypt.

Kilde: aibel.com