Kontrakter tildelt for havvind

Leveranse av 67 vindturbingeneratorer og servicekontrakt. Kontrakten for vindturbingeneratorene omfatter prosjektering, anskaffelse, sammenstilling, og ferdigstilling til havs. Hver turbin består av et tårn, et maskinhus (inklusive generator), og tre rotorblader, skriver Statoil i en pressemelding. Prosjekteringsarbeidet begynner i januar 2014, og bidrar til utviklingsarbeid knyttet til design av fundamenter og elektrisk infrastruktur. Første serie med … Continued

Leveranse av 67 vindturbingeneratorer og servicekontrakt.

Kontrakten for vindturbingeneratorene omfatter prosjektering, anskaffelse, sammenstilling, og ferdigstilling til havs. Hver turbin består av et tårn, et maskinhus (inklusive generator), og tre rotorblader, skriver Statoil i en pressemelding.

Prosjekteringsarbeidet begynner i januar 2014, og bidrar til utviklingsarbeid knyttet til design av fundamenter og elektrisk infrastruktur. Første serie med turbiner skal være klar for utlasting og installering januar 2017.

Servicekontrakten dekker drift og vedlikehold av vindturbinene de to første årene etter installasjon, etterfulgt av tre år hvor Siemens plc leverer teknisk kompetanse og andre tjenester til Dudgeon etter avtale. Den estimerte kontraktsverdien for begge kontraktene er 516 millioner GBP.

Gjennomføring av Dudgeon Offshore Wind Farm-prosjektet forutsetter en endelig investeringsbeslutning i tredje kvartal 2014.

Statoils direktør for fornybar energi, Siri Espedal Kindem, sier at dette er en betydelig milepæl for havvindprosjektet Dudgeon og eierne.

Den nye turbinkontrakten vil sikre planlagt framdrift for Dudgeon-prosjektet mot full drift i 2017. Teknologiutvikling er avgjørende for optimalisering av kostnader og løsninger i havvindindustrien, og bruk av disse nye store turbinene er en viktig bidragsyter for å redusere havvindkostnadene, sier Espedal Kindem.

Havvindparken Dudgeon er Statoils andre havvindprosjekt i full skala, og et viktig prosjekt i Norfolk.

Etter vellykket samarbeid om utvikling av havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av nord-Norfolk samarbeider Statoil og Statkraft nå om Dudgeon-utviklingen.

Når den kommer i drift, vil vindparken levere fornybar energi til omkring 400.000 husstander i det britiske markedet.

Denne turbinkontrakten er viktig for videre utvikling av Dudgeon-prosjektet mot valg av løsning og endelig investeringsbeslutning i 2014. Vi kan bygge på verdifull erfaring fra Sheringham Shoal både i installasjons- og driftsfasen, sier Statoils direktør for havvindprosjekter, Halfdan Brustad.

I Dudgeon prøver vi å optimalisere løsningene enda mer for å presse ned elektrisitetskostnadene, og vi har et godt samarbeid med Siemens innen drift og vedlikehold for å sikre høy regularitet, sier Brustad.