Inngår avtale med EnerMech

Treårig rammeavtale på Goliat. Eni Norge AS tildeler EnerMech en treårig rammeavtale for levering av løfte- og inspeksjonstjenester på Goliat FPSO-prosjektet. I tillegg til å levere generelle løfte- og inspeksjonstjenester, skal gruppen for mekaniske tjenester også levere løst løfteutstyr, løfteutstyr, sakkyndig inspeksjon, utstyr for transport av last, heiser, samt utstyr for personelltransport. Det er første … Continued

Treårig rammeavtale på Goliat.

Eni Norge AS tildeler EnerMech en treårig rammeavtale for levering av løfte- og inspeksjonstjenester på Goliat FPSO-prosjektet.

I tillegg til å levere generelle løfte- og inspeksjonstjenester, skal gruppen for mekaniske tjenester også levere løst løfteutstyr, løfteutstyr, sakkyndig inspeksjon, utstyr for transport av last, heiser, samt utstyr for personelltransport.

Det er første gangen EnerMech påtar seg oppdrag på vegne av Eni Norge, og for å betjene kontrakten skal selskapet åpne et anlegg i Hammerfest og rekruttere ansatte lokalt. Kontrakten løper over tre år, og har opsjoner på ytterligere to pluss to år.

Vi skal ansette fire til seks personer i Hammerfest løpet av 2014, for så å gradvis utvide etterhvert, forteller Trond Møller (bildet), Daglig leder i EnerMech Norge til enerWE.no.

For å kunne levere fleksible tjenester som våre kunder etterspør, er det nødvendig å ha en sterk lokal tilstedeværelse. Vårt nye anlegg i Hammerfest, med støtte fra våre driftssteder i Bergen og Stavanger, vil møte dette kravet.

Norge nøkkelområde

EnerMech ser på norsk olje- og gassvirksomhet som et nøkkelområde for å oppnå vekst for sine sju forretningsområder og vil i 2014 investere nærmere NOK 20 millioner NOK i utstyr og anlegg for å ekspandere i markedet. Selskapet har 55 ansatte i Norge, og åpnet i fjor base nummer to i Bergen, som skal supplere selskapets anlegg in Stavanger.

Goliat er det første feltet som blir utbygd i Barentshavet. Feltet vil anvende en sylindrisk produksjonsenhet, Sevan 1000 FPSO, for å produsere reservene som er anslått til 174 millioner fat olje og 8 milliarder standard kubikkmeter gass.

EnerMech har erfaringen og kunnskapen vi er ute etter. At selskapet også vil etablere fasiliteter i Hammerfest er viktig, for vi har som mål at Goliat-prosjektet skal bidra til lokale og regionale ringvirkninger, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.