Spesialskip bygges i Norge

Simon Møkster Shipping AS leverte det beste tilbudet. Stavanger-rederiet Simon Møkster Shipping AS er tildelt en ti-års kontrakt for leveranse av et nytt, spesialbygd forsynings- og beredskapsfartøy tilknyttet Goliat produksjonsplattform i Barentshavet. Fartøyet skal bygges i Norge og blir unikt på norsk sokkel, med en kombinasjon av plattformforsynings- og beredskapskapasitet. Simon Møkster Shipping AS leverte … Continued

Simon Møkster Shipping AS leverte det beste tilbudet.

Stavanger-rederiet Simon Møkster Shipping AS er tildelt en ti-års kontrakt for leveranse av et nytt, spesialbygd forsynings- og beredskapsfartøy tilknyttet Goliat produksjonsplattform i Barentshavet. Fartøyet skal bygges i Norge og blir unikt på norsk sokkel, med en kombinasjon av plattformforsynings- og beredskapskapasitet.

Simon Møkster Shipping AS leverte det beste tilbudet i sterk nasjonal og internasjonal konkurranse, vurdert etter både tekniske og kommersielle kriterier. Skipet vil bli skreddersydd for arktiske oppdrag, og bygges både som et plattformforsynings- og beredskapsskip. Skipet vil ha oljevernutstyr ombord og vil også kunne foreta brannslukking, rednings- og tauingstjenester.

Rederiet har etablert et eget driftsselskap ved Polarbase i Hammerfest, som skal stå for den daglige driften av fartøyet. Selskapet tar i tillegg sikte på at alt mannskap skal rekrutteres lokalt og regionalt i Hammerfest-regionen.

Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i den norske delen av Barentshavet, og vil representere et tidsskille i norsk oljehistorie. For Eni Norge har det vært avgjørende at skipet er spesialtilpasset de utfordringer som ligger i å operere i arktiske strøk, sier Svein Fredrik Fredriksen, distriktssjef for Eni Norge i Hammerfest.

Fartøyet er et VARD PSV-06 LNG design. I tillegg til standard plattform-forsyningsfunksjoner, vil fartøyet også inneha standby og NOFO 2009-klasse innen oljevernberedskap. I tillegg vil fartøyet blir utstyrt med “daughter craft”, livbåter og vinsj med slepekraft på 125 tonn.

Vi er takknemlig og stolte for å ha blitt tildelt denne kontrakten som er i tråd med vår vekststrategi i Barentsområdet. Vi har i samarbeid med VARD utviklet et nytt fartøy som vi er sikre på vil møte Enis forvetninger og vil spille en viktig rolle i driften av Goliatfeltet, sier Anne Jorunn Møkster, CEO, Simon Møkster Shipping AS.

Eni Norge har også lagt vekt på at det skal skapes lokale ringvirkninger som følge av kontrakter som tildeles i driftsfasen for Goliat. Fartøyet skal bygges ved et norsk verft som ikke enda er fastsatt. Skipet skal etter planen leveres sommeren 2014.

Fartøyet skal drives med fire LNG motorer som også kan gå på diesel (Dual Fuel). I forhold til standard dieseldrift har LNG drevne fartøy 20% lavere CO2 utstlipp, ca 80% redusert NOx utstlipp og nær 100% redusert SOx utstlipp. Møkster har 10 års erfaring med drift av fartøy med denne type motor.

Kilde: eninorge.com