Fullfører transaksjonen med OMV

Statoil og OMV har fullført avtalen. Statoil og det østerrikske olje- og gasselskapet OMV har fullført avtalen om salg av andeler i feltene Gullfaks og Gudrun på norsk sokkel og Schiehallion og Rosebank på britisk sokkel. Transaksjonen gjør at Statoil frigjør rundt 7 milliarder dollar i investeringsforpliktelser, hvorav 5,5 milliarder dollar i perioden frem til … Continued

Statoil og OMV har fullført avtalen.

Statoil og det østerrikske olje- og gasselskapet OMV har fullført avtalen om salg av andeler i feltene Gullfaks og Gudrun på norsk sokkel og Schiehallion og Rosebank på britisk sokkel.

Transaksjonen gjør at Statoil frigjør rundt 7 milliarder dollar i investeringsforpliktelser, hvorav 5,5 milliarder dollar i perioden frem til 2020. I tillegg til et vederlag på 2,65 milliarder dollar innebærer avtalen med OMV en betinget betaling til Statoil og innleder et partnerskap mellom de to selskapene. Statoil reduserer eierandelen i Gullfaks fra 70 til 51 prosent og går fra 75 til 51 prosent i Gudrun.

Selskapet beholder operatøransvaret for begge feltene. Statoil selger seg ut av Schiehallion og Rosebank, to felt på britisk sokkel hvor selskapet ikke er operatør og som ligger utenfor Statoils kjerneområder. Med denne transaksjonen realiserer Statoil verdier skapt gjennom utvikling av Statoils eiendeler.

Det frigjøres samtidig kapital for investeringer i prosjekter med høy avkastning. Aktiv porteøljeforvaltning er en del av Statoils strategi og denne transkasjonen viser nok en gang selskapets evne til å kapitalisere på vellykkede utbyggingsprosjekter. Statoil forventer å inntektsføre en gevinst estimert til mellom 1,3 og 1,5 milliarder dollar.

Kilde: statoil.com