Berører 209 årsverk

Statoil outsourcer enda mer. Statoil har besluttet å outsource ytterligere oppgaver innen IT, eiendomsdrift og økonomi/finans, skriver Statoil i en pressemelding. Selskapet har nå tildelt tre nye kontrakter til eksterne leverandører. Økt bruk av outsourcing til eksterne leverandører er et virkemiddel for å styrke Statoils konkurranseevne. Etter grundig evaluering har vi konkludert med at det … Continued

Statoil outsourcer enda mer.

Statoil har besluttet å outsource ytterligere oppgaver innen IT, eiendomsdrift og økonomi/finans, skriver Statoil i en pressemelding. Selskapet har nå tildelt tre nye kontrakter til eksterne leverandører.

Økt bruk av outsourcing til eksterne leverandører er et virkemiddel for å styrke Statoils konkurranseevne.

Etter grundig evaluering har vi konkludert med at det er et solid forretningsmessig rasjonale for outsourcing innen disse tjenesteområdene. Samarbeidet med de tre valgte leverandørene vil gjøre oss i stand til å styrke vår konkurranseevne ved å redusere kostnadene og øke fleksibiliteten, samtidig som vi opprettholder riktig servicenivå, sier Torgrim Reitan (stort bilde), konserndirektør for økonomi og finans i Statoil .

Leverandørene som er valgt er Capgemini for IT , Coor Service Management for eiendomsdrift (Facility Management) og Accenture for økonomi/finans. Leverandører vil starte sine leveranser i løpet av våren.

I 2013 sendte Statoil ut anbudsinnbydelse for tjenester innen IT, eiendomsdrift og økonomi/finans. Tilbudene har nå blitt evaluert gjennom en grundig anskaffelsesprosess, og Statoil har besluttet å gjennomføre outsourcing av oppgaver innen de tre områdene.

Antallet årsverk i Statoil i Norge som vil bli berørt er 209. De fleste av de ansatte som berøres av endringen vil bli tilbudt ansettelse hos leverandørene.

Mer enn 60 prosent av tjenestene som tilbys av Statoils interne tjenesteleverandør leveres allerede i dag av eksterne leverandører.

Statoil ASA har lang erfaring med outsourcing. En rekke tjenester leveres allerede til selskapet av eksterne leverandører. Vi vil trekke på denne erfaringen for å ivareta våre ansatte på best mulig måte, sier Reitan.