3D for ny subsea-teknologi

News on Request vant internasjonal konkurranse. News On Request leverer visuelle løsninger for prosjektet «Subsea Well Response Project». Det er verdens største operatørselskap som står bak prosjektet som utvikler banebrytende teknologi og nye metoder for brønnintervensjon. En av de fire basene for den nye subsea beredskapen blir i Norge. Det såkalte «Capping and Containment»-konseptet, som … Continued

News on Request vant internasjonal konkurranse.

News On Request leverer visuelle løsninger for prosjektet «Subsea Well Response Project». Det er verdens største operatørselskap som står bak prosjektet som utvikler banebrytende teknologi og nye metoder for brønnintervensjon.

En av de fire basene for den nye subsea beredskapen blir i Norge. Det såkalte «Capping and Containment»-konseptet, som oljebransjen har utviklet, er direkte resultat av «Macondo»-katastrofen i Mexicogulfen i 2010. News On Request står bak animasjonsfilmen som beskriver det nye konseptet.

Vi har bidratt i hele prosessen, fra idé- og konseptutvikling til ferdig produksjon. Hovedmålet er å forklare det nye konseptet gjennom 3D animasjoner og film. Prosjektet innbefatter også dokumentasjon av produksjonsprosessene underveis, og utvikling av at et multimedia-arkiv som alle deltakerne i prosjektet har tilgang til-. Så langt har vi fått veldig gode tilbakemeldinger, sier Trond Eide, daglig leder i News On Request.

Industrien har gått sammen om å utvikle utstyr og strategier som gir effektive reserveløsninger om det ikke skulle lykkes å stenge en brønn med utblåsning på vanlig måte. Nå er det i tillegg utviklet nye løsninger når det gjelder effektiv håndtering av selve oljestrømmen ved en slik uønsket hendelse.

I 2013 foretok daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe den offsisielle åpningen av den beredskapsbasen for brønnkapsling, i Stavanger. Denne basen skal etterhvert flyttes til Bodø. Etter dette kommer Bodø i selskap med Singapore, Cape Town og Rio – som alle blir vertskap for de nye basene.

News On Request AS ble tildelt det prestisjefylte oppdraget i sterk internasjonal konkurranse.

Når mange selskaper skal samarbeide er det viktig å tilby løsninger om innbyr til samarbeid og utveksling, også for ettertiden. Vi har fått oppdraget først og fremst fordi vi er kjent som et selskap med høy grad av bransjekunnskap, og som leverer høy kvalitet på film og animasjon. Våre løsninger for effektiv utveksling mediainnhold og samarbeid har ført til gode tilbakemeldinger, sier Trond Eide.