Lloyd's Register inngår global rammeavtale med Aker Solutions

Publisert

Tre års avtale med opsjon på to nye år.

Lloyd’s Register og Aker Solutions har inngått en global rammeavtale som har mål om å øke effektiviteten i prosjekteringen av olje- og gassutbygginger samt leveransen av subsea-utstyr. Det kommer frem i en fersk pressemelding.

Trosser krevende tider

Denne avtalen bekrefter Aker Solutions’ satsing på å utvikle sine forretningsmodeller i et krevende marked, og samtidig sikre kontinuerlig innovasjon og teknologiutvikling.

Med den nye globale rammeavtalen på plass, vil det norske oljeserviceselskapet Aker Solutions ytterligere kunne forbedre effektiviteten og opprettholde sin posisjon som et ledende selskap innen avansert teknologi for olje- og gassindustrien.

- Vi er glade for å ha Lloyd’s Register med på laget som en global leverandør. Vi har høye forventninger til at avtalen vil gi konkurransedyktige priser på tjenester og ytterligere forbedre effektiviteten i våre prosesser og produktløsninger, sier Gaute Fardal, Lead Group Category Manager i Aker Solutions i meldingen.

Tilgang til alle tjenester

Kontrakten gir Aker Solutions tilgang til alle relevante tjenester fra Lloyd’s Register-gruppen. Dette inkluderer inspeksjoner, verifikasjoner, sertifisering, teknologikvalifisering samt rådgivningstjenester innen områder som risikostyring/HMS&Q, pålitelighet, støy/vibrasjoner, vedlikehold, anleggsintegritet m.m.

- Avtalen gjenspeiler Aker Solutions’ engasjement for å øke effektiviteten i deres prosjekter og samtidig sørge for at miljø- og sikkerhetshensyn blir ivaretatt. Lloyd’s Register har lang erfaring med å hjelpe selskaper innen olje- og gassektoren med dette, og gjennom rammeavtalen vil vår kompetanse og erfaring bli tilgjengelig for Aker Solutions, sier Inge Alme, salgsdirektør hos Lloyd’s Register. 

Første avrop fra avtalen er allerede på plass: en global sertifisering av Aker Solutions subsea-divisjon i henhold til ISO9001 og ISO14001. Sertifiseringen skal utføres av LRQA - en divisjon innen Lloyd’s Register som er verdensledende leverandør av tjenester innen ledelsessystemer, inklusive sertifisering av styringssystemer.

- Av spesiell interesse er vår prosess for teknologikvalifisering. Dette er et viktig område for et selskap som Aker Solutions hvor ny innovasjon på områder som subsea prosessering kan være kritisk for fremtidens ledende olje- og gassoperatører, sier Alme.

Trinnvis prosess

Lloyd’s Register’s teknologikvalifiseringsprosess gir selskaper mulighet til å vise at deres utstyr vil fungere innenfor gitte operasjonelle grenser og gir trygghet for at utviklingsprosessen gjennomføres innen akseptable rammer. Den trinnvise prosessen fokuserer på at ny teknologi skal utvikles og opereres på en sikker og miljøvennlig måte.

- Vår tilnærming bidrar til å kontrollere og styre risiko og kostnader knyttet til utvikling og lansering av ny teknologi, avslutter salgsdirektøren.