Goliat-avtale til IKM Elektro

Publisert

Skaper ringvirkninger i nord.

Eni Norge har inngått avtale med IKM Elektro for service-leveranse knyttet til vedlikehold og reparasjoner av elektromotorer, generatorer og heatere på Goliat-plattformen. Dette melder selskapet på sine nettsider.

Kontrakten, som innebærer Integrerte Operasjoner, har en varighet på tre år med opsjoner for forlengelse.

Begge selskap tar sikte på å utnytte lokalt personell i Hammerfest, der IKM har etablert en operasjonell enhet. Så mye arbeid som mulig vil bli gjennomført i Hammerfest, i tilknytning til avtalen.

Dette er i tråd med Eni Norges mål om å skape industrielle ringvirkninger i nord. En stor del av leverandørkjeden er nå etablert i Hammerfest, som et resultat av Goliat-utbyggingen, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge.