Kontrakt til IKM

Publisert

Leverer til Johan Sverdrup.

Statoil har tildelt IKM Ocean Design AS kontrakten for Johan Sverdrup SURF Detail Engineering and Services 2015-20. Kontrakten omfatter detalj prosjektering av alle rørledninger og kabler på Johan Sverdrup feltet. Dette melder IKM Ocean Design AS i en pressemelding.

Johan Sverdrup feltet er et stort oljefunn i utvinningstillatelsene PL265, PL501 og PL502 på Utsirahøyden på norsk kontinental sokkel. Feltet ligger 140 km vest for Stavanger. Feltet vil bli uviklet gjennom flere faser, hvor fase en inkluderer etableringen av feltsenteret, bestående av fire plattformer: En prosess plattform, en boreplattform, en stigerørsplattform og en boligkvarter plattform. Under vann består fase en av kontrollkabler og vann-injeksjons rørledninger fra feltsenteret til injeksjonsbrønner, med det formål å gi trykkstøtte.

IKM Ocean Design har som en langsiktig strategi hatt det som målsetning å være en del av Johan Sverdrup prosjektet, og vi er utrolig stolte og svært fornøyd med å bli tildelt kontrakten, sier daglig leder i IKM Ocean Design, Peder Hoås.

Vi har det siste året gjort flere viktige tilpasninger til den gjeldende markedssituasjon deriblandt løftet oss stort på den tekniske siden samt redusert våre kostnader. Dette har resultert i at vi er i førersetet både teknisk og kostnadsmessig. Vår erfaring og kompetanse passer meget godt med de mange utfordringene som gjelder for en faset utbygging av Johan Sverdrup feltet.

Dette er en videreføring av det gode arbeidet som er utført i tidligere prosjektfaser og gir oss muligheten til ytterligere å støtte Statoil og partnerne i utformingen av felt arkitekturen og undervannsløsninger for det største oljefunn på norsk sokkel på tretti år, avslutter han.

Kontrakten har en varighet på 2 år for gjennomføring av detalje prosjektering og oppfølging for alle rørledninger og kabler på feltet. Videre ligger det en opsjon på 3 år for de fremtidige fasene på feltet. Prosjektet vil starte umiddelbart.