Aibel-kontrakt drypper på Odfjell

Publisert

Tildelt delkontrakt for topside.

Odfjell Drilling er tildelt en delkontrakt for bygging av boreriggen Topside på Johan Sverdrup-feltet.

Kontrakten er på anslagsvis 110 millioner kroner og løper til 2018. Selskapet bemerker spesielt at tildelingen sikrer rundt 50 tekniske fagfolk arbeid. Arbeidet starter umiddelbart.

Vi er svært fornøyd med denne kontraktstildelingen fra Aibel og den tilliten de har vist til vår kapasitet og kompetanse, sier daglig leder Kurt Meinert i Odfjell Drilling Technology.

Det er Statoil som er operatør for Johan Sverdrup-lisensen. Hele prosjektet omfatter mer enn 3.000 medarbeidere på det meste og er beregnet ferdigstilt i løpet av tre år.

Overlevering av Topside-plattformen er planlagt til andre kvartal 2018. Hele kontrakten for byggingen av plattformen er anslått til 8 milliarder kroner.

Johan Sverdrup-feltet er et av de største funnene på norsk sokkel. Den første fasen skal bygges ut med fire installasjoner som blant annet inkluderer boliger, en borerigg og undersjøiske installasjoner.

I tillegg til Odfjell Drilling, vil National Oilwell og Nymo bidra til byggingen av plattformdekket.