Sverdrup-kontrakt til ABB

Publisert

Leverer elektroutstyr for 1,1 milliarder.

ABB skal levere elektroutstyr verdt cirka 1,1 milliarder kroner til HVDC-systemet som skal forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land. Dette melder selskapet i en pressemelding. Kontrakten ble signert i første kvartal og innebærer leveranser av høyspennings likestrøms (HVDC) elektroutstyr til omformerstasjonene i hver ende av den 200 kilometer lange kraftforbindelsen som går fra landnettet og ut til Johan Sverdrup.

Johan Sverdrup-feltet ligger rett vest for Stavanger, og produksjonsstart er planlagt til sent 2019. Full produksjon er estimert til 550 000-650 000 fat oljeekvivalenter per dag, som vil utgjøre cirka 40 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel. De fire plattformene som utgjør første fase i utbyggingen av feltet vil i sin helhet bli drevet med kraft fra land. Første fasen i utbyggingen av Johan Sverdrup vil også legge til rette for å dekke kraftbehovet for en full utbygging av feltet samt for øvrige felt på Utsirahøyden innen 2022.

I ABB er vi stolte over å få fortsette det gode samarbeidet gjennom å få levere et tredje HVDC-basert kraft fra land-system til Statoil. Dette er ABB-teknologi som gjør det mulig å eliminere behovet for gassturbiner om bord, noe som vil redusere CO2-utslippene samt kutte drifts- og vedlikeholdskostnader, sier ABBs administrerende direktør, Steffen Waal.

ABB får ansvaret for design, ingeniørarbeid, innkjøp, installasjon og igangkjøring av utstyret til to HVDC omformerstasjoner på +/- 80 kilovolt og 100 megawatt. Den ene vil bli plassert på Haugsneset ved prosessanlegget på Kårstø, hvor vekselstrøm fra landnettet blir gjort om til likestrøm, som effektivt blir overført til omformerstasjonen på plattformen. Her konverteres likestrøm tilbake til vekselstrøm som distribueres til hele første fase av feltutbyggingen.

ABB bruker en teknologi basert på spenningsstyrte omformere (VSC - voltage sourced converters), som kalles HVDC Light, for energieffektiv og fleksibel overføring av elektrisk kraft over lange avstander. ABB har levert alle de fire HVDC kraft fra land-forbindelsene som er bestilt i verden til nå. Det vil si to likestrømssystemer som forsyner elektrisk drevne gasskompressorer på Statoils Troll A-plattform, et tilsvarende system som forsyner hele BPs Valhall-felt med kraft fra land, og nå: Johan Sverdrup.

ABB var pionérer innen HVDC overføringsteknologi for 60 år siden og er tildelt rundt 100 HVDC-prosjekter over hele verden. Totalt har ABB installert likestrømsforbindelser med en samlet effekt på mer enn 120 gigawatt, noe som utgjør omtrent halvparten av global installert base. I 1990-årene videreutviklet ABB HVDC-teknologien basert på VSC-teknologien og kalte den for HVDC Light.

HVDC basert på VSC-teknologi blir i økende grad tatt i bruk i en rekke anvendelser, som til å knytte avsidesliggende fornybar energiproduksjon til strømnettet, kraftforbindelser mellom nasjoner, kraft-fra-land til offshoreinstallasjoner og kraftforsyning inn til store byer, hvor plassen er begrenset.

Kilde: www.abb.no