Konsumet av elektrisitet og brensel hadde en vekst på 0,3 prosent

Publisert

Husholdningenes varekonsum økte med 0,3 prosent fra desember i fjor til januar i år. Nedgang i bilkjøp bidro til å dempe oppgangen.

Kjøp av andre varer, deriblant møbler og klær og sko, økte 2 prosent og bidro til å trekke opp varekonsumindeksen 0,9 prosentpoeng, viser nye tall fra varekonsumindeksen til Statistisk sentralbyrå.

Konsumet av mat- og drikkevarer økte 0,7 prosent, mens elektrisitet og brensel hadde en vekst på 0,3 prosent sammenlignet med måneden før.

Kjøp av biler og drivstoff gikk ned 5,1 prosent i januar etter sterk vekst måneden før.

Tallene viser et relativt svakt vareforbruk de tre siste månedene. Samlet sett falt varekonsumet med 0,3 prosent sammenlignet med de tre foregående månedene (august – oktober).

Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at informasjon om netthandel fra utlandet foreløpig er mangelfull. De første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg derfor på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,8 prosent høyere i januar 2019 enn i samme måned året før.

I januar 2019 besto varekonsumet av 31 prosent mat- og drikkevarer, 16 prosent elektrisitet og brensel, 15 prosent kjøp og drift av biler og 38 prosent andre varer.

(©NTB)