Så mye har kommunene tjent på konsesjonskraften

2018 og 2019 var ekstraordinært gode år for kraftkommunene, mens 2020 ser ut til å bli ekstraordinært dårlig.

Konsesjonskraftprisen er prisen vertskommunene må betale for strømmen de får tildelt fra vannkraftverk i egen kommune. Dette er en tilnærmet kostpris for produksjon av strøm fra vannkraft, og konsesjonskraften er således en lokal avgift som tilgodeser vertskommunene for at de har vannkraftverk innenfor sin kommunegrense.

Når kommunene får tildelt konsesjonskraften kan de snu seg rundt og selge den i kraftmarkedet. Det skjer vanligvis med stor fortjeneste, og de siste årene har det gitt solide bidrag til kraftkommunene som er så heldige å ha vannkraftverk.

I år er imidlertid strømprisen eksepsjonelt lav, og det går hardt utover kommunenes inntekter fra konsesjonskraften.

I år er konsesjonskraftprisen satt til 11,27 øre/kWh. Det er såvidt lavere enn gjennomsnittsprisen så langt som er helt nede på 13,0 øre/kWh. Strømprisen har imidlertid vært lavere enn det i en lengre periode, og det forventes at strømprisen vil holde seg veldig lav ihvertfall frem til og med august.

Det betyr at kraftkommunene risikerer å komme ut med et tap istedenfor en fortjeneste på konsesjonskraften. Det vil i såfall være første gang det skjer.

Det er ganske komplisert å finne ut hvor mye den lave strømprisen gir utslag for konsesjonskraftinntektene. I prinsippet får vertskommunene tildelt 10 prosent av vannkraftproduksjonen til eget forbruk. I praksis blir det imidlertid ofte langt mindre enn det. Det er fordi denne strømproduksjonen skal gå til eget forbruk, og kommunen får ikke tildelt mer konsesjonskraft enn de i teorien kan bruke.

En gjennomgang av tallene for kommuneregnskapene som SSB setter opp viser imidlertid hvor mye konsesjonskraften har bidratt til kommunene fra år til år. Der ser vi at det er store forskjeller fra kommune til kommune, og fra år til år.

Konsesjonskraftpriser

År Konsesjonskraftpris Gjennomsnittspris Fortjeneste
201510,60 øre/kWh18,2 øre/kWh7,6 øre/kWh
201611,42 øre/kWh24,5 øre/kWh13,08 øre/kWh
201711,48 øre/kWh26,7 øre/kWh15,22 øre/kWh
201811,20 øre/kWh41,9 øre/kWh30,7 øre/kWh
201910,99 øre/kWh38,3 øre/kWh27,31 øre/kWh
202011,27 øre/kWh13,0 øre/kWh1,73 øre/kWh

Tabellen viser konsesjonskraftprisene og årlige gjennomsnittspriser for strømmen i Norge, samt fortjenesten.

Inntekten avhenger av hvor mye konsesjonskraften settes til hvert år, samt hvor mye strømmen faktisk koster. I 2018 og 2019 tjente kraftkommunenene ekstraordinært mye på konsesjonskraften, men nå ligger den an til å bli en kraftig nedtur i inneværende år.

Det vil få store konsekvenser for kommuneøkonomien rundt om i Norge. For selv om det fortsatt ligger an til at konsesjonskraften gir et overskudd, så er det for mange kommuner snakk om flere titalls millioner kroner i inntekt som nå i stor grad faller bort.

Det er forventet at inntektene fra konsesjonskraften kan variere, og de fleste kommuner har en bufferkonto for å håndtere slike variasjoner.

De lave strømprisene i år inntreffer imidlertid samtidig som de fleste kommuner sliter kraftig med både inntekter og utgifter som følge av koronakrisen og de mange tiltakene som er iverksatt. Da hadde det kommet godt med hvis inntektene fra kraftbransjen og konsejonskraften hadde vært høye, eller i det minste på et normalt nivå.

Ifølge tallene fra SSB hadde hele 84 kommuner en inntekt på mer enn 10 millioner kroner fra konsesjonskraft i fjor, og 211 kommuner fikk inn mer enn én million kroner på dette.

I tabellen nedenfor vises inntektene fra konsesjonskraften de siste fem årene når utgiftene er trukket fra.

Vertskommunenes inntekter fra konsesjonskraft

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019
Kvinnheradkr 31 199 000kr 39 179 000kr 42 472 000kr 67 299 000kr 64 960 000
Saudakr 0kr 16 223 000kr 36 183 000kr 44 767 000kr 58 001 000
Oddakr 35 685 000kr 29 948 000kr 26 602 000kr 34 084 000kr 50 010 000
Kvamkr 10 843 000kr 17 534 000kr 24 456 000kr 42 098 000kr 47 551 000
Tinnkr 32 018 000kr 19 572 000kr 20 056 000kr 34 532 000kr 46 114 000
Holkr 52 568 000kr 31 577 000kr 42 896 000kr 77 632 000kr 40 843 000
Høyangerkr 21 864 000kr 24 127 000kr 26 689 000kr 32 198 000kr 40 517 000
Ranakr 27 947 000kr 10 389 000kr 27 639 000kr 20 853 000kr 38 632 000
Bodøkr 0kr 0kr 0kr 36 860 000kr 37 386 000
Byklekr 43 128 000kr 39 198 000kr 26 238 000kr 13 013 000kr 36 230 000
Suldalkr 8 041 000kr 12 584 000kr 16 202 000kr 29 971 000kr 35 238 000
Østfoldkr 15 394 000kr 22 590 000kr 27 471 000kr 28 232 000kr 32 223 000
Meløykr 23 920 000kr 16 665 000kr 18 702 000kr 20 702 000kr 30 665 000
Aurlandkr 21 060 000kr 19 708 000kr 21 178 000kr 26 440 000kr 29 736 000
Sørfoldkr 10 371 000kr 4 747 000kr 23 257 000kr 19 260 000kr 29 620 000
Vaksdalkr 17 380 000kr 11 936 000kr 18 499 000kr 17 029 000kr 26 144 000
Lusterkr 3 618 000kr 6 284 000kr 10 291 000kr 17 403 000kr 22 284 000
Oppdaln/an/an/akr 20 280 000kr 22 148 000
Ullensvangkr 0kr 13 927 000kr 13 606 000kr 14 366 000kr 20 738 000
Bardukr 15 348 000kr 5 222 000kr 14 695 000kr 12 760 000kr 20 655 000
Hjelmelandkr 20 244 000kr 13 790 000kr 13 312 000kr 16 797 000kr 20 566 000
Forsandkr 0kr 0kr 1 518 000kr 0kr 20 495 000
Fredrikstadkr 11 971 000kr 16 265 000kr 19 092 000kr 19 351 000kr 19 433 000
Bremangerkr 6 539 000kr 6 653 000kr 8 275 000kr 8 925 000kr 17 791 000
Tokkekr 8 310 000kr 11 235 000kr 12 186 000kr 16 363 000kr 16 593 000
Vallekr 18 688 000kr 17 439 000kr 12 872 000kr 7 026 000kr 16 206 000
Hemneskr 15 060 000kr 3 692 000kr 7 765 000kr 5 671 000kr 15 530 000
Masfjordenkr 0kr 5 005 000kr 5 483 000kr 12 954 000kr 14 374 000
Nore og Uvdalkr 7 531 000kr 4 432 000kr 6 548 000kr 9 979 000kr 14 324 000
Kvinesdalkr 15 425 000kr 13 860 000kr 9 619 000kr 7 287 000kr 13 793 000
Nessetkr 4 568 000kr 6 216 000kr 6 040 000kr 12 098 000kr 13 316 000
Sør-Fronkr 2 592 000kr 3 477 000kr 4 803 000kr 8 712 000kr 12 686 000
Skjåkkr 7 200 000kr 7 200 000kr 4 800 000kr 4 800 000kr 12 011 000
Åmotkr 7 187 000kr 6 908 000kr 5 133 000kr 7 819 000kr 11 617 000
Golkr 11 454 000kr 9 474 000kr 8 687 000kr 11 764 000kr 10 949 000
Byglandkr 13 009 000kr 12 040 000kr 8 019 000kr 6 006 000kr 10 531 000
Balestrandkr 4 703 000kr 4 107 000kr 6 527 000kr 8 063 000kr 10 215 000
Nord-Fronkr 7 588 000kr 7 011 000kr 7 897 000kr 9 407 000kr 10 164 000
Tynsetkr 6 633 000kr 5 759 000kr 1 756 000kr 5 887 000kr 10 059 000
Raumakr 0kr 5 490 000kr 6 176 000kr 10 338 000kr 9 968 000
Fyresdalkr 7 468 000kr 5 705 000kr 5 153 000kr 9 799 000kr 9 789 000
Venneslakr 12 286 000kr 11 228 000kr 5 973 000kr 2 616 000kr 9 747 000
Lomkr 3 850 000kr 3 171 000kr 4 683 000kr 7 663 000kr 9 585 000
Åseralkr 11 502 000kr 11 257 000kr 6 156 000kr 2 776 000kr 9 408 000
Norddalkr 7 212 000kr 3 861 000kr 4 813 000kr 7 097 000kr 9 201 000
Rennebun/an/an/akr 9 521 000kr 9 159 000
Nordre Landkr 3 804 000kr 4 104 000kr 6 820 000kr 11 357 000kr 9 044 000
Frolandkr 6 185 000kr 5 716 000kr 6 073 000kr 2 974 000kr 8 975 000
Sør-Varangerkr 5 242 000kr 3 160 000kr 4 353 000kr 4 463 000kr 8 960 000
Eidfjordkr 4 400 000kr 2 681 000kr 3 131 000kr 8 689 000kr 8 919 000
Lesjakr 6 048 000kr 1 660 000kr 5 717 000kr 5 288 000kr 8 852 000
Hamarøy - Hábmerkr 0kr 18 000kr 3 819 000kr 4 765 000kr 8 413 000
Divtasvuodna - Tysfjordkr 0kr 1 297 000kr 701 000kr 3 354 000kr 8 115 000
Seljordkr 5 503 000kr 3 923 000kr 3 772 000kr 6 322 000kr 8 087 000
Vangkr 1 314 000kr 6 011 000kr 6 548 000kr 9 196 000kr 7 874 000
Bindalkr 3 409 000kr 2 114 000kr 3 337 000kr 5 557 000kr 7 854 000
Nord-Aurdalkr 2 792 000kr 3 658 000kr 5 231 000kr 7 936 000kr 7 379 000
Nissedalkr 0kr 3 076 000kr 3 544 000kr 5 608 000kr 6 814 000
Florakr 0kr 0kr 5 737 000kr 5 836 000kr 6 767 000
Vefsnkr 4 719 000kr 2 317 000kr 2 584 000kr 7 438 000kr 6 665 000
Beiarnkr 4 534 000kr 2 484 000kr 2 085 000kr 3 651 000kr 6 561 000
Tydaln/an/an/akr 3 740 000kr 6 519 000
Øystre Slidrekr 3 379 000kr 2 128 000kr 2 257 000kr 5 266 000kr 6 436 000
Jondalkr 2 944 000kr 1 885 000kr 1 810 000kr 6 196 000kr 6 093 000
Hjartdalkr 4 847 000kr 3 186 000kr 4 351 000kr 6 496 000kr 6 040 000
Sunndalkr 6 000 000kr 6 000 000kr 6 000 000kr 6 000 000kr 5 997 000
Vestre Slidrekr 0kr 3 145 000kr 4 265 000kr 6 405 000kr 5 876 000
Åmlikr 4 871 000kr 6 850 000kr 2 244 000kr 2 055 000kr 5 779 000
Ørstakr 4 747 000kr 2 782 000kr 4 309 000kr 6 017 000kr 5 690 000
Surnadalkr 0kr 0kr 0kr 0kr 5 687 000
Samnangerkr 1 534 000kr 2 385 000kr 3 237 000kr 5 522 000kr 5 641 000
Hattfjelldalkr 6 357 000kr 1 817 000kr 940 000kr 1 384 000kr 5 505 000
Nomekr 706 000kr 2 107 000kr 2 836 000kr 5 790 000kr 5 458 000
Ivelandkr 4 355 000kr 4 025 000kr 4 006 000kr 1 854 000kr 5 190 000
Flekkefjordkr 5 581 000kr 5 161 000kr 3 257 000kr 1 946 000kr 5 187 000
Notoddenkr 7 190 000kr 6 009 000kr 7 873 000kr 2 719 000kr 5 171 000
Selbun/an/an/akr 3 587 000kr 4 792 000
Gjesdalkr 0kr 1 467 000kr 3 194 000kr 4 922 000kr 4 769 000
Rollagkr 1 370 000kr 3 377 000kr 3 627 000kr 3 833 000kr 4 731 000
Målselvkr 2 035 000kr 1 407 000kr 2 027 000kr 3 403 000kr 4 700 000
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuonokr 13 000kr 1 785 000kr 2 411 000kr 3 820 000kr 4 672 000
Flåkr 4 641 000kr 5 079 000kr 3 747 000kr 8 541 000kr 4 444 000
Gloppenkr 5 726 000kr 2 974 000kr 2 961 000kr 4 984 000kr 4 390 000
Kvænangenkr 3 460 000kr 2 031 000kr 1 970 000kr 4 931 000kr 4 373 000
Gildeskålkr 6 330 000kr 2 986 000kr 4 354 000kr 3 876 000kr 4 317 000
Namsskogann/an/an/akr 1 663 000kr 4 258 000
Vågåkr 1 679 000kr 7 215 000kr 2 014 000kr 3 107 000kr 4 256 000
Jølsterkr 3 141 000kr 2 186 000kr 3 063 000kr 3 052 000kr 4 251 000
Askimkr 1 274 000kr 2 188 000kr 2 563 000kr 3 610 000kr 4 204 000
Verrann/an/an/akr 1 325 000kr 4 084 000
Ringerikekr 0kr 1 386 000kr 2 050 000kr 4 094 000kr 3 970 000
Lebesbykr 2 736 000kr 1 844 000kr 2 535 000kr 2 402 000kr 3 734 000
Hemnen/an/an/akr 2 738 000kr 3 628 000
Modalenkr 0kr 50 000kr 80 000kr 70 000kr 3 605 000
Spydebergkr 1 045 000kr 1 834 000kr 2 166 000kr 2 370 000kr 3 551 000
Melhusn/an/an/akr 4 288 000kr 3 499 000
Midtre Gauldaln/an/an/akr 2 391 000kr 3 085 000
Trysilkr 1 709 000kr 1 636 000kr 613 000kr 1 878 000kr 2 972 000
Marnardalkr 5 985 000kr 5 747 000kr 2 096 000kr 0kr 2 720 000
Sarpsborgkr 546 000kr 1 380 000kr 2 662 000kr 1 687 000kr 2 711 000
Alvdalkr 1 373 000kr 1 296 000kr 557 000kr 1 650 000kr 2 666 000
Inderøyn/an/an/akr 2 221 000kr 2 634 000
Strandkr 1 889 000kr 1 673 000kr 1 740 000kr 2 839 000kr 2 592 000
Kongsvingerkr 1 513 000kr 1 384 000kr 1 460 000kr 1 158 000kr 2 478 000
Nedre Eikerkr 0kr 1 700 000kr 918 000kr 3 247 000kr 2 472 000
Lundkr 0kr 276 000kr 1 123 000kr 135 000kr 2 368 000
Liernen/an/an/akr 1 527 000kr 2 310 000
Raarvihke - Røyrvikn/an/an/akr 2 121 000kr 2 282 000
Flesbergkr 938 000kr 80 000kr 376 000kr 1 292 000kr 2 252 000
Folldalkr 0kr 0kr 564 000kr 1 336 000kr 2 246 000
Rendalenkr 1 075 000kr 1 081 000kr 160 000kr 1 381 000kr 2 225 000
Rindaln/an/an/a#VERDI!kr 2 153 000
Kleppkr 1 001 000kr 1 135 000kr 1 293 000kr 1 845 000kr 1 955 000
Grongn/an/an/akr 1 350 000kr 1 949 000
Timekr 0kr 1 113 000kr 1 268 000kr 1 810 000kr 1 917 000
Orkdaln/an/an/akr 0kr 1 913 000
Sogndalkr 773 000kr 752 000kr 1 036 000kr 1 570 000kr 1 913 000
Kragerøkr 0kr 663 000kr 941 000kr 2 009 000kr 1 910 000
Vålerkr 898 000kr 985 000kr 1 071 000kr 1 024 000kr 1 867 000
Granekr 1 440 000kr 519 000kr 1 089 000kr 927 000kr 1 838 000
Stor-Elvdalkr 882 000kr 849 000kr 370 000kr 1 100 000kr 1 712 000
Sirdalkr 2 809 000kr 13 879 000kr 1 294 000kr 0kr 1 674 000
Altakr 10 000kr 9 000kr 379 000kr 1 602 000kr 1 651 000
Skiptvetkr 328 000kr 563 000kr 664 000kr 773 000kr 1 590 000
Arendalkr 2 629 000kr 2 429 000kr 1 211 000kr 0kr 1 573 000
Ringsakerkr 1 042 000kr 840 000kr 1 048 000kr 1 024 000kr 1 554 000
Skånlandkr 449 000kr 615 000kr 691 000kr 1 599 000kr 1 472 000
Gaularkr 1 435 000kr 881 000kr 1 835 000kr 1 739 000kr 1 446 000
Åfjordn/an/an/akr 1 167 000kr 1 373 000
Gulenkr 615 000kr 115 000kr 690 000kr 1 392 000kr 1 349 000
Grimstadkr 2 140 000kr 1 977 000kr 1 192 000kr 4 000kr 1 284 000
Vanylvenkr 740 000kr 205 000kr 815 000kr 638 000kr 1 249 000
Ålkr 16 113 000kr 16 338 000kr 701 000kr 504 000kr 1 226 000
Hornindalkr 669 000kr 220 000kr 530 000kr 525 000kr 1 222 000
Evje og Hornneskr 1 579 000kr 1 423 000kr 957 000kr 439 000kr 1 213 000
Steinkjern/an/an/akr 714 000kr 1 183 000
Namsosn/an/an/akr 65 000kr 1 162 000
Birkeneskr 928 000kr 858 000kr 869 000kr 431 000kr 1 130 000
Førdekr 0kr 701 000kr 801 000kr 777 000kr 1 096 000
Kvalsundkr 1 177 000kr 890 000kr 1 058 000kr 1 733 000kr 1 089 000
Øyerkr 271 000kr 736 000kr 611 000kr 1 172 000kr 1 089 000
Eidsvollkr 296 000kr 462 000kr 617 000kr 1 144 000kr 1 014 000
Stangekr 239 000kr 393 000kr 537 000kr 1 066 000kr 970 000
Gjøvikkr 623 000kr 490 000kr 631 000kr 1 286 000kr 948 000
Rødøykr 0kr 446 000kr 0kr 0kr 947 000
Nordreisakr 497 000kr 0kr 0kr 0kr 945 000
Sørum-kr 129 000kr 209 000kr 471 000kr 1 635 000kr 937 000
Audnedalkr 1 046 000kr 1 011 000kr 590 000kr 279 000kr 925 000
Guovdageaidnu - Kautokeinokr 1 194 000kr 489 000kr 540 000kr 1 135 000kr 841 000
Eigersundkr 214 000kr 360 000kr 466 000kr 918 000kr 837 000
Sortlandkr 81 000kr 261 000kr 307 000kr 963 000kr 819 000
Bergkr 581 000kr 218 000kr 560 000kr 516 000kr 797 000
Sykkylvenkr 175 000kr 371 000kr 389 000kr 827 000kr 717 000
Trøgstadkr 161 000kr 291 000kr 255 000kr 373 000kr 664 000
Harstad - Hársttákkr 263 000kr 397 000kr 173 000kr 455 000kr 628 000
Hyllestadkr 410 000kr 309 000kr 440 000kr 462 000kr 622 000
Snåase - Snåsan/an/an/akr 343 000kr 614 000
Lindesneskr 515 000kr 476 000kr 398 000kr 196 000kr 602 000
Grankr 193 000kr 274 000kr 63 000kr 385 000kr 572 000
Moskeneskr 231 000kr 143 000kr 189 000kr 428 000kr 477 000
Fjalerkr 297 000kr 247 000kr 312 000kr 310 000kr 438 000
Tromsøkr 116 000kr 160 000kr 173 000kr 477 000kr 432 000
Selkr 304 000kr 5 432 000-kr 1 179 000kr 194 000kr 382 000
Berlevågkr 214 000kr 107 000kr 247 000kr 156 000kr 373 000
Ibestadkr 112 000kr 18 000kr 118 000kr 393 000kr 364 000
Torskenkr 185 000kr 102 000kr 147 000kr 371 000kr 338 000
Overhallan/an/an/akr 472 000kr 335 000
Søndre Landkr 36 000kr 129 000kr 101 000kr 309 000kr 332 000
Jevnakerkr 62 000kr 116 000kr 131 000kr 261 000kr 303 000
Flakstadkr 0kr 93 000kr 111 000kr 253 000kr 282 000
Stjørdaln/an/an/akr 251 000kr 252 000
Lindåskr 93 000kr 134 000kr 170 000kr 235 000kr 247 000
Engerdalkr 88 000kr 125 000kr 71 000kr 157 000kr 241 000
Unjárga - Nessebykr 110 000kr 55 000kr 77 000kr 82 000kr 226 000
Eidkr 114 000kr 39 000kr 89 000kr 91 000kr 219 000
Lyngenkr 50 000kr 76 000kr 80 000kr 209 000kr 185 000
Lenvikkr 42 000kr 211 000kr 251 000kr 350 000kr 165 000
Trondheimn/an/an/akr 144 000kr 162 000
Kristiansandkr 180 000kr 166 000kr 83 000kr 0kr 108 000
Seljekr 0kr 0kr 59 000kr 115 000kr 106 000
Osterøykr 0kr 0kr 0kr 1 000kr 105 000
Gratangenkr 0kr 0kr 0kr 99 000kr 90 000
Hemsedalkr 0kr 0kr 0kr 0kr 75 000
Deatnu Tanakr 0kr 28 000kr 41 000kr 44 000kr 72 000
Aremarkkr 69 000kr 69 000kr 69 000kr 68 000kr 70 000
Hægebostadkr 91 000kr 86 000kr 49 000kr 0kr 61 000
Nannestadkr 8 000kr 13 000kr 8 000kr 21 000kr 38 000
Strynkr 32 000kr 32 000kr 32 000kr 32 000kr 32 000
Bamblekr 27 000kr 29 000kr 29 000kr 29 000kr 29 000
Modumkr 0kr 0kr 21 000kr 21 000kr 21 000
Holmestrandn/an/an/akr 4 000kr 4 000
Båtsfjordkr 0kr 0kr 0kr 0kr 1 000
Etnedalkr 1 000kr 1 000kr 1 000kr 1 000kr 1 000
Sigdalkr 1 000kr 1 000kr 1 000kr 1 000kr 1 000
Powered by Labrador CMS