Konsernsjefen i Statnett: - Fremover vil vi investere veldig mye i IKT-systemer

Publisert

Hver høst får noen utvalgte unge gjennom Ungt Entreprenørskap skygge hver sin toppleder en hel dag.

Tor Ulltveit-Moe fikk være med Statsnetts konsernsjef Auke Lont.

- Jeg har med meg Tor, forteller Auke Lont til enerWE. Han har fått være med en hel dag for å "se litt i kjøkkenet". Han får se hvordan det er å være sjef i Statnett. 

Vi utfordret konsernsjefen til å forklare mer om Statnett sin rolle i energibransjen.

- Vi sørger for at det er strøm 24/7. Vi holder systemet i balanse. Her er det mye fornybar kraft som kommer inn, og mange forbrukere som får strøm.

Kraftsystemet er i stor endring. Vi spør konsernsjefen om han kan forklare oss mer om det.

- Vi ser at det har blitt veldig attraktivt å bygge og produsere strøm ved hjelp av vind, og så ser vi en stor interesse på forbrukersiden, for eksempel å bruke strøm i datalagere. To store endringer i et system gjør at balanseringen blir ekstra viktig.

Konsernsjefen forteller at det også er noe som står fast som fjell.

- Vi har veldig god tilgang på vannkraft som gjør en balansejobb. Så står det fast at vi har et godt nett. Og så står det fast at vi har Statnett som tar ansvar for balansen.

Mange prater om uregulerbar kraftproduksjon. Auke Lont forklarer:

- En vindmølle er uregulerbar. Noen ganger blåser det, og andre ganger blåser det ikke. Det betyr at noen ganger får du strøm og andre ganger ikke. 

Han forklarer at Statnett derfor må ha et nett som kan håndtere statig mer vindkraft som går opp og ned.

- Vi må ha såpass kontroll på systemet at vi klarer å møte disse variable strømmene.

Statnett foretar store investeringer fremover.

- Fremover vil vi investere veldig mye i IKT-systemer. Systemer som setter oss i stand til å fange opp informasjon på forbruksiden og produksjonsiden slik at vi kan gjøre jobben med å balansere.

Nye energisystemer krever også mer import og eksport av strøm.

- Det bildet jeg tegner med større variasjon på forbruks- og produksjonssiden må matches for at systemet skal være i balanse. Handel med utlandet er en måte å matche det på. 

Så spør vi Tor Ulltveit-Moe om hvordan dagen sammen med konsernsjefen i Statnett har vært.

- Det var ikke som jeg hadde forestilt meg. Jeg hadde forestilt meg at han kom til å gi ordre, og stå veldig mye på hele tiden og piske folk i gang. Men han har lagt opp et opplegg der alt gikk smertefritt.