- Gjør en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja

Publisert

Petro Arctic gir i en pressemelding i dag klare råd til næringsminister Monica Mæland som leder arbeidet med regjeringens nye havstrategi. Rådene gis på vegne av

350 medlemsbedrifter i hele Nord- Norge.

I følge Petro Arctic kommer den viktigste nasjonale verdiskaping i nord fra petroleumsnæringen. For å sikre stabile nasjonale inntekter, arbeidsplasser og ringvirkninger fra petroleumsnæringen, påpeker Petro Arctic tre områder.

 • Tydelige positive politiske signaler om langsiktige og stabile rammebetingelser i nord knyttet til petroleumsnæringen
 • Konsekvensutredning av nye områder, herunder LoVeSe og Barentshavet Nord
 • Ny infrastruktur for gass må på plass, en styrking av eksisterende LNG-anlegg i Hammerfest og forlenging av dagens gassrørsystemer til Europa gjennom framtidig aktivitet i LoVeSe og Barentshavet.
 • ”I dag setter havnæringene over 225 000 nordmenn i arbeid, og den står for rundt 70 prosent av den totale norske eksporten på 850 milliarder per år i 2015. Den samlede eksporten fra den tradisjonelle industrien var på 36 milliarder kroner fra Nord-Norge i 2014. Legger vi til verdien av produksjonen av olje og gass på nordnorsk sokkel på 58 milliarder kroner, så er vi til sammen oppe i en eksportverdi fra landsdelen på hele 94 milliarder kroner.

  Nord-Norge har for tiden en kraftig vekst i eksport, blant annet fra fiskerinæringen, noe som bidrar til et løft for utviklingen av landsdelen. Tallene viser at olje- og gassvirksomheten eksporterer mer fra Nord-Norge enn alt annet næringsliv til sammen - det vil derfor være avgjørende i regjeringens nye havstrategi at denne næringen sikres langsiktige og stabile rammebetingelser i nord,” sier direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arcti

  Regjeringen legger neste år fram både en havstrategi, en havmelding og oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet.

  Havstrategien vil legge vekt på næringsutvikling. Havmeldingen skal handle om havets rolle i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Norskehavet-planen er om bærekraftig bruk og bevaring av økosystemene i dette havområdet.

  Regjeringen jobber med en egen havstrategi som skal legges frem våren 2017. Strategien skal se på fremtidige muligheter for næringsaktivitet i havet, og den skal kartlegge hvordan myndighetene på en bærekraftig måte best kan legge til rette for videre vekst og arbeidsplasser i havnæringene.

  En viktig del av havstrategien til regjeringen handler om bærekraft. Petro Arctic med sitt sterke ståsted i nord er opptatt av og sikre en miljømessig bærekraftig utvikling av havområdene i Norskehavet og Barentshavet, sammen med øvrige næringer.

  Utviklingen av havområdene i nord skal ligge i verdenstoppen på disse områdene.

  «Norsk sjømatnæring og petroleumsnæringen er i verdenstoppen når det gjelder bærekraft og miljø. Mye av årsaken til dette er godt politisk håndverk og stabile rammebetingelser. Utviklingen av havområdene i nord skal ligge i verdenstoppen på disse områdene, sier Kjell Giæver. Spesielt innen energiforbruk og utslipp ligger det et betydelig mulighetsrom i våre tilbakemeldinger til regjeringenes pågående arbeid, vi har pekt på følgende muligheter.” avslutter Giæver.

Powered by Labrador CMS