Gjøa Semi February 2015Two persons walking through the process area, seen from above
Gjøa Semi February 2015Two persons walking through the process area, seen from above

Konkursbølgen slår inn over oljefylkene

Publisert

Men på landsbasis er det foreløpig nedgang i antallet konkurser. 

I følge tall fra analyseselskapet Experian har antallet konkurser i fylker med høy andel oljerealtert virksomhet økt i årets første kvartal.

Sammenlignet med fjoråret økte antallet konkurser i Hordaland med 34 prosent, mens Rogaland så en økning på 14 prosent. Også Buskerud med sine mange oljerelaterte bedrifter økte konkursprosenten med 18 prosent.

— Det tar ofte litt fra fra en bedrift opplever en krise, til den må gå til skifteretten. Nå ser det imidlertid ut som den varslede konkursøkningen i oljefylkene slår inn, sier Frode Berg, administrerende direktør i Experian i en pressemelding.

I april hadde Hordaland en konkursøkning på hele 146 prosent, opp fra 26 konkurser i april 2015 til 64 konkurser i sammen måned i år. For Rogaland viser statistikken en konkursøkning på 54 prosent til 37 konkurser i april 2016, mens Buskerud øker med 32 prosent til 25.

Berg understreker likevel at nettopp april-måned må sees i lys av sesongvariasjoner, på bakgrunn av hvordan påsken faller hvert år.

— Likevel er tallene så tydelig at vi kan si at situasjonen forverres i oljefylkene. Fremover vil vi følge nøye med på konkursutviklingen i det oljeavhengige næringslivet i resten av landet, sier Berg.

Nedgang på landsbasis

I resten av landet derimot ser Experian en nedgang i antallet konkurser. Totalt har det vært 1584 konkurser, en nedgang på 0,5 prosent sammenliknet med i fjor.

— Disse tallene tyder på at todelingen i økonomien blir tydeligere. Mange oljerelaterte fylker har problemer, mens landsdeler som Østlandet og Nord-Norge som har en annen næringsstruktur, opplever foreløpig sterk økonomi og fall i antall konkurser, sier Berg.

Likevel, Berg avslutter med et lite forbehold: — Konkurstallene er ikke et helt presist bilde på tilstanden i norsk økonomi og inneholder en rekke feilkilder, og man skal være spesielt forsiktig med å trekke bastante konklusjoner fra utvikling i enkelte måneder. Eventuelle regulatoriske endringen kan dessuten påvirke konkursutviklingen uten at det er koblet opp mot risikoutviklingen i næringslivet.