- Antall aktører kan ha noe å si for konkurransen, men vi har ikke vurdert hvor mange aktører det bør være i strømmarkedet

Publisert

Det er over 100 strømselskaper som lever av å kjøpe og selge strøm, og det er mye som tyder på at dette er et marked som vil gå gjennom en konsolideringsfase de kommende årene.

enerWE tok kontakt med Konkurransetilsynet for å høre hva de tenker om konkurransesituasjonen i strømmarkedet, og hvorvidt de har en formening om hvor mange konkurrerende strømselskaper det bør være.

- Antall aktører kan ha noe å si for konkurransen, men vi har ikke vurdert hvor mange aktører det bør være i strømmarkedet for at konkurransen er tilfredsstillende ivaretatt, sier Øyvind Nilssen, fungerende avdelingsdirektør for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, til enerWE.

Han påpeker at de er opptatt av sunn konkurranse til det beste for forbrukerne, og ikke bare at konkurransen skal være tilfredsstillende.

Da enerWE tidligere snakket med Fjordkraft-sjef Rolf Barmen, var han klar på at markedet var klar for en konsolidering av strømselskapene.

- Vi tror det er for mange strømselskaper, sa Barmen og viste til at de både tok egne initiativ og ble kontaktet av andre strømselskaper for å diskutere oppkjøp og fusjoner.

En sentral oppgave for tilsynet er å vurdere fusjoner og oppkjøp, og hvordan disse påvirker konkurransen.

- Dersom to strømselskaper over en viss størrelse slår seg sammen vil dette meldes til oss, og vi vil si nei til oppkjøpet dersom oppkjøpet i betydelig grad vil hindre en effektiv konkurranse i markedet og ikke være til det beste for strømkundene, sier Nilssen.

Han vil imidlertid ikke tallfeste hvor mange strømselskaper det minimum bør være eller hvor stor markedsandel de kan få før Konkurransetilsynet setter foten ned og sier stopp.

- Når vi vurderer et oppkjøp så er markedsandeler og konsentrasjon i markedet kun et av flere momenter i vurderingen, og eventuelle høye markedsandeler er kun en indikasjon på at det kan være konkurranseproblemer, sier Nilssen.

Nilssen påpeker at mye også avhenger av selve konkurransesituasjonen.

- I en vurdering av konkurransesituasjonen så ser vi også på hvordan konkurransen foregår mellom selskapene, om det er lett å etablere seg i markedet, i hvilken grad kundene kan påvirke betingelsene de blir tilbudt av selskapene, og om det er noen gevinster som kommer kundene til gode dersom to selskaper slår seg sammen, sier Nilssen.

Det kan tyde på at det i stor grad er romslig spillerom for konsolidering av denne delen av kraftbransjen. Strøm er jo en vare som ikke skiller seg fra strømselskap til strømselskap, og det er i praksis fritt frem for å starte et strømselskap som kjøper strøm på kraftbørsen for å selge den videre til forbrukere og næringslivskunder.

På spørsmål om hva Konkurransetilsynet tenker om strømmarkedet nå som strømprisene er så høye, trekker Nilssen frem at forbrukerne selv også har et ansvar for konkurransesituasjonen.

- Strømkundene kan bidra til bedre konkurranse og lavere priser med å følge med på prisene, på for eksempel Forbrukerrådets strøm.no, og bytte til et billigere selskap hvis de ikke får den laveste prisen fra leverandøren sin, sier Nilssen.

Les også:

Powered by Labrador CMS