Konkurransetilsynet skal utrede Statoils markedsmakt

Publisert

Statoil har 70-80 prosent av markedet, så da er det i praksis ikke noe marked, sier KrFs næringspolitiske talskvinne. Nå skal Konkurransetilsynet utrede forholdet mellom oljeselskapene og leverandørene deres.

– Med nedgangen i oljeindustrien er jeg redd for at Statoil er så store at de kan presse leverandørene sine til å godta betingelser som på sikt skader næringen, sier Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talskvinne i KrF, til NTB.

Etter et spørsmål fra Hjemdal har Konkurransetilsynet fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å beskrive hvordan konkurransen er mellom oljeselskapene og leverandørindustrien.

– Petroleumsnæringen er en av våre mest sentrale næringer, og det er viktig at det er et godt samarbeid mellom aktører i petroleumsnæringen og dem som leverer kunnskap, teknologi og tjenester, skriver næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Godt samarbeid

Mediekontakt Ola Anders Skauby i Statoil sier selskapet kommer til å bidra dersom myndighetene ønsker informasjon fra dem. Han svarer at de er avhengige av åpen dialog med leverandørene også.

– Vi opplever at vi samarbeider godt med leverandørindustrien om de felles utfordringene vi har med å tilpasse oss de krevende omgivelsene vi jobber i. Å kutte kostnader er en del av dette, for å kunne sikre konkurransekraft for oss og leverandørene, sier Skauby til NTB.

Konkurransetilsynet skal også se på politiske virkemidler for å motvirke at enkeltselskaper utnytter kjøpermakten.

Statoil er størst

Da Stortinget godkjente Statoil/Hydro-fusjonen, ble det tatt med en merknad med en bekymring om at en så stor aktør kunne få negative konsekvenser for konkurransesituasjonen. Norges Rederiforbund sier at bekymringene har slått til med god margin, og at det derfor er viktig med en ny og bred prinsipiell diskusjon om Statoils rolle.

– Det er ikke god samfunnsøkonomi at en aktør får tildelt en nærmest monopolstilling og styrer dette etter rene kommersielle egeninteresser, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund til NTB.

Statoil opplyser at selskapet nå opererer en lavere andel av produksjonen enn etter fusjonen med Hydro. Hjemland er likevel opptatt av at Statoil kan være så store at de får betydelig kjøpermakt.

Stiller spørsmål

– Spørsmålet mitt er om Statoil gjør konjunktursvingningene større enn nødvendig, sier Hjemland.

Hun har snakket med selskaper som leverer til oljeselskapene, og sier at de forteller at Statoil nå vil reforhandle allerede inngåtte kontrakter, ikke bare framtidige.

– Da bruker Statoil sin posisjon, og kanskje er det uhensiktsmessig, sier Hjemland, som legger til at det blir spennende å se hva Konkurransetilsynet finner.

– Dersom det er leverandører som føler seg feil behandlet, så håper vi de tar kontakt, sier mediekontakt Skauby i Statoil.

Powered by Labrador CMS