Må betale 95 mill. i erstatning

Published

Rolls-Royce Marine tok ut stevning.

Kongsberg Evotec er i Sunnmøre tingrett dømt til å betale 95 millioner kroner i erstatning til Rolls-Royce Marine.

Rolls-Royce Marine tok ut stevning med krav om forbud mot salg, markedsføring og produksjon av produkter, samt krav om erstatning for brudd på markedsføringsloven. Rolls-Royce mente at Kongsberg-firmaet urettmessig hadde utnyttet forretningshemmeligheter i utviklingen av sin produktportefølje for akterdekksoperasjoner og seismiske fartøy, og i utvikling av enkeltprodukter.

Sunnmøre tingrett frifant Kongsberg Evotec fra kravet om forbud mot salg og markedsføring, men selskapet er dømt til å betale 95 millioner kroner i erstatning.

Vi har ikke fått tid til å vurdere dommen i detalj, men registrerer at retten ikke har hensyntatt våre argumenter og er skuffet og uenige i bevisvurderingen. Vi vil i løpet av de nærmeste dagene gjennomgå domsgrunnlaget og vurdere ankespørsmålet, sier Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen i en børsmelding.

Dette er en viktig prinsipiell avklaring for Rolls-Royce, og vi er fornøyd med at retten ved å tilkjenne oss erstatning også har gjort en viktig markering i spørsmålet om rettigheter til vår intellektuelle kapital, sier konserndirektør John Knudsen i Rolls-Royce.