Strømmen utgjorde under ti prosent av strømregningen min

KOMMENTAR: Selv når strømprisen er lav, er strømregningen høy.

Publisert Sist oppdatert

Årets strømpriser har vært rekordlave, og de var spesielt lave i april. Da var den gjennomsnittlige norske strømprisen gjennom hele måneden helt nede i 53,25 kr/MWh på kraftbørsen. Det tilsvarer en strømpris til forbrukeren på kun 5,3 øre/kWh før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapets avanse legges på toppen.

Vanligvis pleier man å bruke en tommelfingerregel om at strømregningen er delt i tre:

  • Strømprisen
  • Nettleien
  • Avgiftene

Slik er det ikke når strømprisen er så ekstremt lav som den nå har vært i april måned.

En gjennomgang av min egen strømregning viser at jeg betalte tilsammen 2.245,32 kroner for et strømforbruk på 2.539 kWh. Det betyr at jeg totalt betalte 88,4 øre for hver kilowattime.

Av den totale strømregningen utgjorde selve strømmen kun 9,7 prosent

Av den totale strømregningen utgjorde selve strømmen kun 9,7 prosent. Den kostet 8,5 øre/kWh etter at strømselskapet har dekket sine utgifter til blant annet elsertifikatordningen. Strømselskapet tar forøvrig også en månedlig avgift, og den utgjorde 1,6 prosent av strømregningen min i april.

Resten av strømregningen ble fordelt mellom nettleien og avgiftene, og med en så lav andel for selve strømmen endte de opp med å utgjøre en betydelig andel.

Nettleien var størst. Den utgjorde nesten halvparten av strømregningen, og endte på hele 49,3 prosent. Da snakker vi om kun den rene nettleien.

Merverdiavgiften på nettleien og elavgiften på 16,13 øre/kWh står vanligvis oppført sammen med nettleien, men her har jeg skilt de ut og også ført opp Enova-avgiften på ett øre/kWh. De utgjorde tilsammen 39,4 prosent av min strømregning i april.

Det føles rart å måtte betale fem ganger så mye mer for nettleien, og på toppen av det fire ganger så mye i avgifter, som det selve strømmen koster

Anders Lie Brenna

Det må sies å være oppsiktsvekkende at selve strømmen utgjør mindre enn en tiendedel av strømregningen. Det føles rart å måtte betale fem ganger så mye mer for nettleien, og på toppen av det fire ganger så mye i avgifter, som det selve strømmen koster.

Samtidig må det påpekes at årets strømpriser er oppsiktsvekkende lave, og at spesielt april måned var et historisk spesialtilfelle.

Fordelingen er ikke like ille i de andre månedene:

Strømregningene mine så langt i år

Måned Forbruk Strøm Nettleie Avgifter Strømselskapet
Januar3.616 kWh29,3 %34,5 %35,3 %0,9 %
Februar2.663 kWh19,2 %42,5 %37,0 %1,4 %
Mars3.082 kWh15,0 %44,8 %38,9 %1,3 %
April2.539 kWh9,7 %49,3 %39,4 %1,6 %

I Fornybarbarometeret 2020 som nylig ble lagt frem kom det frem at fornybarbransjen med vannkraftverkene i spissen regner med at deres bidrag i form av skatter og utbytte til sine offentlige eiere vil reduseres med hele 24 milliarder kroner som følge av de eksepsjonelt lave strømprisene.

Selv når strømprisen er lav, er strømregningen høy

Som strømkunde må jeg konstatere at selv når strømprisen er lav, er strømregningen høy.

Det er en problemstilling som ikke bør undervurderes av verken bransjen eller myndighetene.

I motsetning til så og si all annen samfunnskritisk infrastruktur er strømnettet selvfinansiert. Det vil si at det offentlige ikke bruker en krone av statlige midler til å finansiere det. Tvert imot er kraftbransjen, eller fornybarbransjen som den foretrekker å kalle seg, en bransje som bidrar med store statlige og kommunale inntekter.

Det skjer mye i denne bransjen for tiden, og det investeres flere titalls milliarder i nødvendig oppgradering av det norske strømnettet. Dette er kostnader som finansieres av strømnettets brukere i form av nettleie og tilknytningstariffer, og de vil øke i tiden fremover.

Det er dessverre begrenset hva man kan gjøre for å redusere nettleien samtidig som man står midt i en slik oppgradering, men det fremstår som en unødvendig ekstra provokasjon at avgiftene utgjør en så stor del av totalen.

Det er vanskelig å glede seg over en lav strømpris når strømregningen likevel er så høy. Da faller det mer naturlig å grue seg til strømprisene blir normale igjen, og strømregningene enda høyere.

Powered by Labrador CMS