Slik går det med årets oljepris hvis den holder seg på dagens nivå

KOMMENTAR: Oljeprisen er skremmende lav nå, men snittprisen for året viser at Norge også i år vil hente gode penger fra oljevirksomheten.

Publisert

Oljeprisen er for tiden svært lav som følge av at verden i stor grad har stoppet opp samtidig som det foregikk en priskrig mellom Saudi Arabia og Russland. Det går hardt utover inntekten til oljeselskapene, leverandørnæringen som er avhengig av oljeselskapene, og staten Norge som henter store inntekter fra oljevirksomheten.

For mange i og utenfor bransjen fremstår situasjonen som helsvart, og hele bransjen er i krisemodus. Det er også våre politikere som nå må ta noen alvorlige valg som får store konsekvenser for både nær og fjern fremtid.

Det er mange som ønsker å påvirke disse valgene, og det fremføres en rekke mer eller mindre veloverveide argumenter både for og mot krisetiltak for å hjelpe oljebransjen gjennom den nåværende situasjonen.

På kort sikt er det ingen tvil om at etterspørselen etter olje har gått på en historisk smell. Det skyldes først og fremst av lavere aktivitet som følge av de mange tiltakene for å redusere spredningen av koronaviruset.

Spørsmålene nå er hvor lenge denne situasjonen varer, og hvor mye av denne reduserte etterspørselen som eventuelt er varig. Det er ikke godt å si, men det er mulig å si noe om hva den nåværende situasjonen innebærer, samt hva det vil bety hvis oljeprisen holder seg på dagens nivå ut året.

Den siste uken har oljeprisen svingt mellom 18,85 og 21,82 dollar fatet. Det betyr at den har ligget omtrent på nivået der statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten går i null.

Det er selvsagt ekstremt skuffende sammenlignet med statsbudsjettets forventning om et påfyll på hele 245 milliarder kroner til oljefondet i løpet av inneværende år. Samtidig er det verdt å merke seg at vi fortsatt ikke snakker om en negativ statlig inntekt med dagens oljepris. Da må isåfall oljeprisen gå enda lavere.

Ser vi på gjennomsnittsprisen så langt i år, så ligger den faktisk på hele 45,44 dollar fatet

Ser vi på gjennomsnittsprisen så langt i år, så ligger den faktisk på hele 45,44 dollar fatet. Det betyr at den norske staten har tjent gode penger hittil i 2020, og at vi har litt å gå på selv om oljeprisen skulle holde seg lav resten av året.

Hvis vi for eksempel antar at oljeprisen vil holde seg på 20 dollar fatet fra og med i dag og ut 2020, så betyr det at gjennomsnittsprisen vil ende på 28,27 dollar fatet. Det betyr i såfall at statens inntekter fra oljevirksomheten i år vil ende på litt mindre enn 50 milliarder kroner.

Hvis vi gjør en tilsvarende regneøvelse basert på oljepriser på henholdsvis 10,15, 20, 25 og 30 dollar fatet ut året får vi disse gjennomsnittsprisene:

Estimert gjennomsnittlig oljepris

Oljepris Snittpris 2020
10$21,52$
15$24,90$
20$28,27$
25$31,65$
30$35,02$

Her må vi selvsagt påpeke at dette er svært teoretiske beregninger av typen man gjør på en serviett eller på baksiden av en konvolutt. De faktiske talle i den virkelige verden vil selvsagt variere noe fra disse utregningene.

For oljeselskapene vil det heller ikke være noen trøst hvis vi går ut av året med så lave oljepriser. Isåfall går de på en enorm smell. Det er likevel verdt å ha dette i bakhodet når man skal vurdere situasjonen for den norske oljebransjen.

Forøvrig kan det nevnes at snittprisen de siste årene har ligget på dette nivået:

  • 2015: 53,60 $
  • 2016: 45,15 $
  • 2017: 54,75 $
  • 2018: 71,69 $
  • 2019: 64,12 $

Oljevirksomhet er en syklisk bransje, og selv om viruspandemien er en historisk ekstraordinær hendelse, så har oljeprisen tatt seg opp igjen etter mange andre svært spesielle hendelser.

Hvorvidt det skjer igjen gjenstår selvsagt å se, men det er uansett verdt å merke seg at det faktisk skal ganske mye til for at Norge ikke tjener penger på oljevirksomheten i år.

Powered by Labrador CMS