Kommentar:

Chul Christian Aamodt
Chul Christian Aamodt

- Jeg er oljemannen som vil bli grønn

Det er lett å heie på det grønne skiftet. Det er langt vanskeligere å finne de som kan plukke opp regningen.

Publisert Sist oppdatert

Da jeg startet enerWE tilbake i januar 2014 skulle vi bare skrive om olje- og gassbransjen.

Chul Christian Aamodt

Da jeg startet enerWE tilbake i januar 2014 skulle vi bare skrive om olje- og gassbransjen. Da var bransjen en pengemaskin, og selv om mange var opptatt av miljø og klima også da, var bransjen selv så og si kun opptatt av å hente ut mest mulig olje og gass til det som var en tilnærmet fantasipris.

Samfunnet skal elektrifiseres og strømmen bør selvsagt komme fra fornybare energikilder. Dette er et skifte som også bransjen tar innover seg. Statoil har byttet navn til Equinor. De definerer seg ikke lenger som et oljeselskap, men som et bredt energiselskap. Og så skal norsk sokkel elektrifiseres gjennom det som kan beskrives som Norges største klimatiltak.

Klimakrisen har kommet høyere opp på samfunnsagendaen, og er å regne som vår tids største trussel. Dette er en utfordring som også anerkjennes av oljebransjen.

Om Chul Christian Aamodt

Chul Christian Aamodt er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk, NTNU.

Etter endt utdanning var han ett år i SINTEF, før han i tolv år var med på å bygge opp Mintra Group fra kjellerbedrift til et internasjonalt konsern.

I januar 2014 begynte han i enerWE, der han nå jobber som administrerende direktør og kommersielt ansvarlig.

Noen lurer på hvorfor vi fortsatt skriver om olje- og gass. Fremtiden er jo fornybar.

Jeg er enig i at fremtiden er fornybar. For enerWE er det derfor like naturlig å skrive om klima og fornybart, som det er å skrive om olje og gass.

Hovedparten av annonseinntektene til enerWE kommer fra olje- og gassindustrien. Det er dermed olje- og gassindustrien som finansierer en stor del av vår uavhengige redaksjonelle dekning av fornybarbransjen. Det er realiteten vi forholder oss til, og det er den samme realiteten som resten av Norge må tenke over når vi snakker om fremtiden.

Norge har opparbeidet verdifull teknologisk kompetanse innenfor olje, gass og vannkraft. Jeg mener at vi i stor grad har lykkes med å forvalte naturressursene til landets beste. Så ligger det et stort ansvar på oss i også klare å forvalte vind på land og til havs til landets beste.

Norge er en energinasjon.

Chul Christian Aamodt

Norge er en energinasjon. Fremover mener jeg vi må legge stort trykk på forskning og utvikling for å løfte Norge over til et fornybart og fullelektrisk samfunn - slik at vi også forblir en energinasjon når det grønne skiftet er gjennomført. Dette skiftet har en prislapp, og noen må plukke opp regningen. Her spiller olje- og gassbransjen en viktig rolle.

For pengene vi får inn fra olje og gass går ikke bare til å finansiere dagens velferd. De går også til å finansiere klimatiltakene som skal gi oss en bærekraftig fremtid.

Uten pengene fra olje og gass blir hele det grønne skiftet satt på vent.

Chul Christian Aamodt

Alle heier på det grønne skiftet, men for meg virker det som om ikke alle har tatt inn over seg at det grønne skiftet har en prislapp. Uten pengene fra olje og gass blir hele det grønne skiftet satt på vent.

Powered by Labrador CMS