Kommentar av Chul Christian Aamodt, Energiambassadør i enerWE

Chul Christian Aamodt
Chul Christian Aamodt

Vi må ikke undervurdere utfordringene ved å kutte for raskt i Norges olje- og gassinntekter

Forslagene om en sluttdato undergraver oljebransjen, klimakampen og vårt velfungerende samfunn.

Publisert Sist oppdatert

I 2019 endte skatten fra petroleumssektoren på 134 milliarder kroner.

Staten budsjetterte:

  • 42mrd til sykepenger
  • 40mrd til høyere utdanning
  • 22mrd til politiet og påtalemyndigheten
  • 17mrd til barnetrygd

Tilsammen utgjør det 121 milliarder. Det betyr at skatten fra petroleumssektoren dekket alt dette - og litt til. I tillegg kommer netto kontantstrøm fra SDØE, statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, utbytte fra Equinor og Miljø- og arealavgift. Total snakker vi om hele 238,3 milliarder kroner.

Kilde: norskpetroleum.no
Kilde: norskpetroleum.no

Klimakrisen er vår tids største trussel, men jeg er like bekymret for hva det vil gjøre med samfunnet vårt når oljeinntektene en dag avtar. Jeg har tre barn, og er bekymret for hvordan fremtiden deres blir.

Norge er blant verdens rikeste land, men det gjør oss på ingen måte immune mot konsekvensene av økonomisk nedgang.

Daniel Kahneman har Nobelpris i økonomi. Mange av dere har sikkert lest boken «Thinking fast and slow». Der skriver han blant annet at selv om vi bare går fra veldig rike til rike, så veier tap tyngre enn gevinst.

Kahneman sammenlikner det med et barn som har mange leketøy. Selv om barnet har mange leketøy, så begynner barnet å skrike hvis du tar vekk kun ett. Slik er også vi nordmenn når det gjelder velferdsgoder.

Kahneman skriver at det kreves mye av de samfunn som opplever å gå noe ned på velferdsstandard. Det skaper konflikter, og det kan føre til langt større problemer enn det norske bompenge- og fergeprisopprøret.

Når politikerne i fremtiden må prioritere hardere, vil det skape økt fremmedfrykt. Mindre solidaritet. Proteksjonisme. Et kaldere samfunn.

Det handler ikke bare om å kutte utslipp, elektrifisering og grønt skifte. Hvis vi skal lykkes i klimakampen må folk flest oppleve at bedre klima gir et bedre liv. Det gjør de ikke hvis kuttene blir tatt for hardt og for raskt.

Jeg mener at det er legitimt å diskutere oljebransjens fremtid, men vi må klare å ha flere tanker i hodet, og jeg er bekymret for at mange tar for lett på det økonomiske aspektet.