Kommentar av Chul Christian Aamodt, Energiambassadør i enerWE

Et skittent grep som ødelegger energidebatten

KOMMENTAR: Et dårlig debattklima ødelegger for oss alle.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom min rolle i enerWE har jeg fått muligheten til å bli kjent med mange reflekterte mennesker med mange ulike meninger.

De saklige kritikerne fikk meg til å tenke

Chul Christian Aamodt

Gjennom gode diskusjoner i det offentlige rom, på telefon og gjennom konstruktive meldinger har jeg også forstått at det er mye jeg ikke har forstått. Jeg har tidligere skrevet kommentarer om eksempelvis vindkraft, som jeg i ettertid ser at kunne vært formulert annerledes. Da fikk jeg mye kritikk, og de saklige kritikerne fikk meg til å tenke.

Man lærer så lenge man lever.

Blant mine kritikere var det imidlertid også noen enkeltpersoner som ikke var saklige, og det var spesielt én kritiker som brukte en form som opprører meg. Han sendte en sint e-post til en i min familie, og rettet sin vrede mot en person som ikke har noe med verken vindkraft eller min rolle i energidebatten å gjøre. Det var en ubehagelig opplevelse som førte til at vi som familie ble mer tilbakeholdne med hva vi deler i sosiale medier.

Det at min familie deler litt mindre av vårt liv i sosiale medier er på ingen måte et samfunnsproblem.

Jeg personlig lever fint med at du tar mannen istedenfor ballen. Som en engasjert energiambassadør som stikker hodet frem skal jeg være mer tykkhudet enn andre. Det er jeg også.

For samfunnsdebatten generelt er din fremgangsmåte likevel svært problematisk.

Du tror kanskje at du vinner frem i din sak dersom du skremmer dine motstandere vekk fra samfunnsdebatten, dersom du får dem til å tie.

Jeg jobber med å løfte frem alle sider i energibransjen

Chul Christian Aamodt

La meg skuffe deg. For det første er jeg ikke din motstander. Jeg jobber med å løfte frem alle sider i energibransjen. Vindkraft er bare et av mange temaer vi dekker, og selv om det er et kontroversielt felt, er det ikke det eneste fagfeltet der temperaturen er høy og meningene spriker.

Norge er en energinasjon, og det skulle bare mangle at det finnes store uenigheter knyttet til energispørsmålene. Disse bør diskuteres, og alle bør få delta.

Hver gang du skremmer noen bort fra samfunnsdebatten om energi mister vi perspektiver som kan vise seg å være viktig for å lande en god beslutning til slutt. Kanskje kan du vinne én gang, men så taper du neste gang når andre bruker samme tilnærming mot dine meningsfeller.

I det lange løp taper vi alle på et slikt debattklima.