Rapport: Historisk lav storulykkesrisiko på norsk sokkel

Publisert

PTIL har lagt frem RNNP-rapporten for 2017, og det er lystig lesing for alle som er opptatt av HMS på norsk sokkel.

- Mens det i 2015 og 2016 var det tilløpshendelser / hendelser av særs alvorlig karakter i lys av potensial for å medføre storulykker, var det ingen slike hendelser i 2017, skriver PTIL i rapporten.

Ifølge RNNP-tallene har antall hendelser med storulykkespotensiale aldri vært lavere.

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass er godt fornøyd.

- Det er gledelig å se at arbeidet som næringen legger ned for å bedre sikkerheten gir resultater. Den positive utviklingen innen sikkerhet er blitt oppnådd samtidig som industrien har gjennomgått betydelige omstillinger, sier viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.

Det betyr ikke at alt er som det bør være. Spørreundersøkelsen i rapporten viser offshore-arbeidere sier at de opplever svekket sikkerhet, og det har vært en negativ utvikling gjennom perioden som gjerne omtales som oljenedturen.

- For resultatene sett under ett, er det en negativ utvikling fra 2015 til 2017. Dette gjelder

både for HMS-klima, opplevd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse, skriver PTIL.

Norsk olje og gass anerkjenner at dette er noe de må ta til seg og ta grep om.

- Næringen har vært gjennom betydelige endringer, noe som har vært krevende for de berørte arbeidstakerne. Sikkerhetsarbeid er tålmodighetsarbeid som krever et sterkt fokus fra alle parter, i tillegg til en grundig innarbeidet sikkerhetskultur, sier Thorvaldsen.

Her kan du laste ned og lese hovedrapporten.