Davos, Sveits 20130126.Utenriksminister Espen Barth Eide i Davos, Sveits i forbindelse med World Economic Forum lørdag ettermiddag.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Davos, Sveits 20130126.Utenriksminister Espen Barth Eide i Davos, Sveits i forbindelse med World Economic Forum lørdag ettermiddag.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Klimautslippene må reduseres for å unngå katastrofale konsekvenser

Publisert

Aps miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide sier den ferske rapporten fra FNs klimapanel er et alvorlig varsku og sier det haster med å redusere utslippene.

En rapport l agt fram av FNs klimapanel mandag viser at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Barth Eide sier at verden må handle enda raskere, enda mer kraftfullt for å redusere klimautslippene.

– Uten handling styrer vi mot fire grader ved slutten av dette århundret. Det vil gi katastrofale konsekvenser, sier han.

FNs klimapanel (IPCC) hadde i oppdrag å komme fram til hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Det er ifølge Miljødirektoratet første gang FNs klimapanel spesifikt vurderer virkningen av 1,5 graders global oppvarming og sammenligner det med en oppvarming på 2 grader.

– Verden må gjøre seg langt mindre avhengig av fossile energikilder. For faktisk å nå målet om et nullutslippssamfunn i 2050, mener Arbeiderpartiet at innsatsen i klimapolitikken må styrkes betraktelig både innenlands og utenlands, sier Espen Barth Eide.

Han understreker at klimautfordringene krever tett og forpliktende internasjonalt samarbeid, men at det også medfører et tungt nasjonalt ansvar.

(©NTB)