Ny klimastrategi vedtatt på Stortinget

Publisert

Trass i motstand fra opposisjonen har regjeringens forslag til ny klimastrategi fram til 2030 fått tilslutning i Stortinget.

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre hadde på forhånd sikret seg KrFs støtte og dermed flertall for meldingen, som ble vedtatt i Stortinget torsdag kveld.

I forkant hadde opposisjonen kritisert klimameldingen for være for lite forpliktende og mangle nye grep.

– Uten nye tiltak

Ap er særlig skuffet over at stortingsflertallet ikke går inn for å fastsette et mål for norske utslippskutt, mens SV ønsket å tvinge regjeringen til å gjøre jobben på nytt.

– For første gang har Stortinget vedtatt en klimamelding uten å komme med noen nye tiltak for å få ned utslippene på kort sikt, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

Nei til tilleggsforslag

Med 49 mot 51 stemmer sa Stortinget nei til forslaget fra Ap, Sp, SV og MDG om å be regjeringen utarbeide sektorvise handlingsplaner for hvordan utslippene skal reduseres fram mot 2030.

Opposisjonen hadde lagt fram en lang rekke tilleggsforslag til klimameldingen. Nær samtlige av forslagene ble avvist, med unntak av MDGs forslag om å be regjeringen snarest mulig utrede et nasjonalt forbud mot heliumballonger, som ble enstemmig vedtatt, og SVs forslag om å stille krav om nullutslipp fra turisttrafikken i norske fjorder fra 2026.

Tredje i rekken

Både i 2008 og i 2012 samlet Stortinget seg om klimaforlik. De folkevalgte ble den gang enige om blant annet å fase ut oljefyring, skjerpe energikravene i byggesektoren og ha en målsetting om at kollektivtransport, sykkel og gange skal ta unna økningen av persontransport.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS