Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte pressen.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte pressen.

- Jeg ser ikke helt hva vi skal med en havarikommisjon

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kritisk til MDG-forslag.

Publisert

I dag hadde klima og miljøminister Ola Elvestuen invitert til en pressebrief om neste ukes klimatoppmøte i Madrid - COP25.Her er det ventet rundt 25.000 deltakere fra hele verden.

Vi kjenner den politiske historien. Det vi trenger nå, er å forsterke politikken.

Ola Elvestuen

Her benyttet enerWE anledningen til å spørre hva hans reaksjon er på Miljøpartiet De Grønnes forslag om å opprette en havarikommisjon som skal avdekke hva som ikke er gjort for å nå klimamålene.

- Jeg ser ikke helt hva vi skal med en havarikommisjon. Vi kjenner den politiske historien. Det vi trenger nå, er å forsterke politikken. Utslippene går ned, det har de gjort de siste tre årene, det må gå raskere ned, og vi må legge en plan for hvordan det skal skje. Den planen legges frem til neste år, sier Elvestuen.

Han legger til;

- Vi skal lage en plan for å redusere utslipp, og den planen den kommer neste år - om hvordan vi kan kutte våre utslipp med minst 45 prosent innen 2030. Det er det vi trenger.

- Men hva er viktigst - å kutte utslippene veldig raskt med overgang fra kull til gass eller å gå raskt ned til nullutslippp?

Vi har ikke tid til noen store mellomfaser.

Ola Elvestuen

- Det er ingen motsetning der. Vi må både kutte utslippp raskt og vi må direkte ned på nullutslipp. Vi har ikke tid til noen store mellomfaser, sier Elvestuen til enerWE.

Når gass erstatter kull er selvsagt et steg i riktig retning, men man kan ikke stoppe der, mener klima og miljøvernministeren.

- Det er ingen tvil om at norsk gass har vært viktig for at Storbritannia har kuttet sitt kullforbruk så raskt som det de har gjort, men nå går de direkte videre på utslipp fra transport og også fra naturgass. Og vi har en rolle inn mot Polen der vi får en ny gassledning som er under bygging. den vil ha betydning i Polen, samtidig som vi må forholde oss til at hvis EU sier de skal bli klimanøytrale innen 2050 - innebærer det store kutt i bruken av naturgass, sier Elvestuen.

- Vi må bli en mer effektiv nasjon

Tidligere i dag kunne enerWE melde at petroleumsindustrien står for hele 63 prosent av den totale selskapsskatten i Norge. Men det kom også frem at flere oljeselskaper står oppført med negativ skatt.

Elvestuen er klar på at vi fremover må gjøre oss mindre avhengig av disse inntektene.

Vi må ha en økonomi som er mindre olje-avhengig i årene fremover.

Ola Elvestuen

- Vi må ha to strategier; den ene er at vi skal kutte våre egne utslipp så fort som mulig. Det skal vi gjøre i Norge og også bidra internasjonalt. Også må vi ha en økonomi som er mindre olje-avhengig i årene fremover. Ganske enkelt fordi at en verden som skal bli klimanøytral, så må petroleumsindustrien både her og i andre land, få en mindre betydning, og det må vi forberede oss på, sier han.

Dette innebærer at Norge må forberede seg på å ha høyere effektivitet.

- En del av den forberedelsen er at vi må drive Norge mer effektivt enn det man har gjort. Når inntektskilden blir mindre, innebærer det at vi må bli likere land som vi har rundt oss, Sverige, Danmark eller andre. Vi trenger å bli en mer effektiv nasjon, avslutter han.