KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad under regjeringens presentasjon av skjerpede klimamål.
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad under regjeringens presentasjon av skjerpede klimamål.

- Noe oljeaktivitet vil det være uansett

- Vi har vært opptatt av å verne de mest sårbare områdene, og så ha minst mulig utslipp på de områdene som det er utvinning på.

Publisert

I forbindelse med at regjeringen på fredag la frem og sendte inn Norges oppdaterte og skjerpede klimamål, fikk enerWE en prat med KrF's partileder Kjell Ingolf Ropstad.

I sin tale gjorde Ropstad det klart at Norge som et rikt oljeland har en viktig rolle og et viktig ansvar for å nå klimamålene.

- Vi har et stort ansvar for at den omstillingen verden må gjennom faktisk blir rettferdig, sier Ropstad.

En av mange innvendinger mot kutt i Norge er at det er dyre kutt som uansett har lite å si i den store sammenhengen når andre land øker sine utslipp.

- Land med mindre ressurser har mindre evne til å omstille seg, sier Ropstad.

På spørsmål fra enerWE om det blir lettere eller vanskeligere å nå målene nå som Frp er ute av regjeringen, konstaterer Ropstad at det blir vanskelig uansett.

- Å nå disse målene blir virkelig ikke lett, sier Ropstad.

Han legger til at det trolig blir lettere å bli enig innad i regjeringen, men at det uansett må et flertall til for å gjennomføre det.

- Her må vi få et flertall i stortinget, og da håper jeg på en konstruktiv opposisjon som virkelig ser at vi må få ned utslippene, sier Ropstad.

For Ropstad og KrF er det også viktig at tiltakene som iverksettes, iverksettes raskt.

- Mekanismen er avhengig av at vi kutter så raskt som mulig. En utsettelse vil gjøre det mer krevende, sier Ropstad.

På spørsmål om hvordan han ser på debatten rundt oljebransjen oppi alt dette, påpeker han at problemstillingen er todelt.

- Det er ikke-kvotepliktig sektor som blir mest krevende, sier Ropstad.

Her viser han til Klimakur-rapporten som ble lagt frem for litt over en uke siden, og peker på at det er mye som må gjøres der selv om det kan bli kontroversielt.

Samtidig er han opptatt av at det også tas grep innen den kvotepliktige sektoren, som blant annet oljebransjen er en del av. Der er han glad for grepene som bransjen er i ferd med å ta med blant annet elektrifiseringen.

Det er en tilnærming som han og KrF støttet fullt ut, selv om kritikere argumenterer for at det vil bidra til en forlengelse av oljeaktiviteten på norsk sokkel.

- Noe oljeaktivitet vil det være uansett, og mange plattformer vil være der i lang tid, sier Ropstad.

Samtidig er det nok av områder der det blir diskusjoner blant regjeringspartiene. Det inkluderer ikke minst den mye omtalte iskanten, og hvor i Barentshavet den bør gå.

- Vi har vært opptatt av å verne de mest sårbare områdene, og så ha minst mulig utslipp på de områdene som det er utvinning på, sier Ropstad.