Klimamål kan gå opp i røyk

Publisert

Fortsatt økende klimautslipp kan gjøre Parisavtalens målsetting om maks 1,5 grader global oppvarming til en fjern drøm.

Mandag legger FNs klimapanel (IPCC) fram en ny rapport om dette målet – og hvordan det potensielt kan nås.

Nils Røkke er direktør for bærekraft i Sintef. I tillegg leder han EERA, en energiforskningsalliansen som består av 175 forskningsinstitutt- og aktører i Europa.

- Rapporten som kommer på mandag kommer til å vise at det er viktig å bruke alle de klutene vi har, sier Nils Røkke til enerWE. I Norge har vi fokus på statsbudsjettet som legges frem den 8. oktober. Samme dag legger også FNs klimapanel frem sin rapport om hva det vil bety å gå mot 1,5 grader.

Han fortsetter.

– Den rapporten tror jeg kommer til å være mye viktigere enn statsbudsjettet, sier Nils Røkke. Det er den type debatter vi har i Europa. Der prater vi om hvordan Europa skal bli dekarbonisert innen 2050. Selv om Norge ikke er en del av EU, så er det viktig å huske på at Norge er en del av Europa.

At det vil være svært vanskelig å unngå ytterligere oppvarming, har lenge vært klart. Både forskere og politikere ble overrasket da 1,5 grader ble en erklært ambisjon på klimatoppmøtet i Paris i 2015.

– Selv om det er teknisk mulig, er det ekstremt usannsynlig, sa forskeren Drew Shindell til avisa The Guardian nylig.

Shindell, som selv har deltatt i arbeidet med den nye rapporten, mener samfunnet må vurdere risiko på en helt ny måte hvis målet skal bli mer oppnåelig.

– Vi er ikke i nærheten av det, slår han fast.

Også den amerikanske klimaforskeren Michael Mann tror det nærmest er garantert at snittemperaturen på jorda stiger mer enn 1,5 grader over førindustrielt nivå.

– Etter mitt syn er stabilisering ved 1,5 grader ekstremt vanskelig, om ikke umulig, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Årsaken er de store mengdene klimagasser som hvert år slippes ut i atmosfæren fra strømproduksjon, transport, industri, avskoging og landbruk. Til tross for 30 år med stadige advarsler fra verdens klimaforskere har utslippene fortsatt å øke.

I fjor gjorde klimautslippene et nytt hopp, etter at de hadde ligget stabilt i noen få år før det.

En svært rask og svært kostbar omlegging av samfunn og økonomi er trolig nødvendig hvis oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. I alle fall hvis målet skal nås uten å sprøyte partikler ut i atmosfæren eller andre ekstreme tiltak for å tvinge temperaturen ned.

Samtidig som verdens politikere har diskutert ulike typer klimamål, har konsekvensene av klimaendringene gradvis blitt mer synlige.

I senere år er det registrert endringer som kan tyde på at konsekvensene av moderat global oppvarming er verre enn tidligere antatt. Isen i Arktis smelter raskere enn forskerne ventet, og det er flere tilfeller av ekstremt vær.

Noen forskere tror disse tingene henger sammen og at oppvarmingen i Arktis forårsaker mer ekstremt vær i Europa, Asia og Nord-Amerika.

– Situasjonen er trolig verre enn det dere leser i overskriftene i mediene, sa Michael Mann da han nylig besøkte Svalbard.

I så fall kan følgene av 1,5 eller 2 graders oppvarming være mer alvorlige enn politikerne har trodd når disse målene er blitt diskutert.

Å begrense oppvarmingen til 2 grader har lenge vært det mest sentrale målet i internasjonal klimapolitikk. Både dette og 1,5-gradersmålet er inkludert i Parisavtalen.

Den nye IPCC-rapporten er den siste uken blitt diskutert på et møte i Incheon i Sør-Korea. Her har det vært en viss bekymring for at konsekvensene av klimaendringene vil bli tonet ned i rapportens sammendrag.

Grunnen er at hver eneste linje i sammendraget må godkjennes av representanter for myndighetene i omtrent alle verdens land.

– Noen land, som Saudi-Arabia, har truet med å hindre prosessen, sa en ikke navngitt forsker til AFP da møtet begynte.

Særlig har det vært knyttet spenning til hvilken rolle USA ville innta i diskusjonene. IPCC-rapporten er den første som godkjennes etter at Donald Trump overtok som president.

(©NTB)

Foto: pixabay