Klimakvotene fortsetter å hope seg opp

Publisert

Norge har ennå ikke kommet i gang med salg av klimakvoter på EUs kvotebørs. Det gjør at milliardinntekter må settes på vent.

I statsbudsjettet for 2018 kommer det fram at Norge og EU ennå ikke er kommet i mål med de langdryge forhandlingene om hvilke regler som skal gjelde når Norge skal auksjonere bort sin kvoteandel.

Norge skal etter planen selge klimakvotene på EEX-børsen i Leipzig.

Men diskusjonene med EU har vært mye vanskeligere enn ventet, og Klima- og miljødepartementet tør derfor ikke å budsjettere med inntekter fra kvotesalg i 2018. Det betyr at nok en årsdose med kvoter må holdes igjen.

Kvotene har hopet seg opp siden 2013, og til sammen har Norge nå 41,4 millioner kvoter i potten.

Med dagens kvotepris vil det gi staten inntekter på omtrent 2,7 milliarder kroner.

(©NTB)