Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Prisen på klimakvoter høyere i april enn i mars

I april kostet det 227,17 kroner per tonn med CO2-utslipp.

Publisert Sist oppdatert

April var en brutal måned for verdensøkonomien, og blant annet oljeprisen. Som en følge av omfattende koronarestriksjoner i store deler av verden har mye av økonomien stoppet opp. Det har gått hardt utover energietterspørselen, og har blant annet ført til en veldig lav oljepris.

Lavere aktivitet førte også til mindre utslipp, og dermed også lavere pris på utslippskvoter. Én europisk klimakvote er prisen som må betales for å slippe ut ett tonn med CO2.

Klimakvoter 2020

Måned Snittpris
Januar24,42€
Februar24,13€
Mars19,83€
April20,05€

Prisen på klimakvoter har falt med ca 20 prosent fra starten av året.

Klimakvotene opplevde et kraftig prisfall i mars, og da april startet lå prisen på 16,96 euro per tonn. Så steg den, og i løpet av april var den oppe i 21,61 euro på det høyeste. Den falt imidlertid litt på slutten av måneden, og ved utgangen av april var den nede i 19,50 euro per tonn.

Gjennomsnittsprisen for hele måneden var imidlertid over 20 euro per tonn. Den endte på 20,05 euro per tonn. Det er faktisk noe høyere enn i mars da gjennomsnittsprisen lå litt under 20 euro per tonn med en endelig snittpris på 19,83 euro.

Omregnet til norske kroner kostet det 227,17 kroner å slippe ut et tonn med CO2 i april.

Prisnedgangen på klimakvoter har blitt brukt av regjeringen som begrunnelsen for å øke CO2-avgiften på norsk sokkel med 5 prosent. Det kom frem i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til krisetiltak for oljebransjen.

Prisen på klimakvoter steg i starten av april, for så å falle noe mot slutten.
Prisen på klimakvoter steg i starten av april, for så å falle noe mot slutten.
Powered by Labrador CMS